Jump to content

61.90 «Інша діяльність у сфері зв’язку» при застосуванні спрощеної системи оподаткування.


Recommended Posts

1 час назад, нехочуха сказал:

Ну и как же может эксплуатировать сеть провайдер если это прямо запрещено законом ?

И как Вы собрались разорвать техническое обслуживание от эксплуатации если в  нормативке  эксплуатация и техническое обслуживание пишется через "и"  , а не "или". ?

Ключевое понятие - оказание услуг...

Link to post
Share on other sites
 • Replies 386
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Не поднимайте панику! Настоятельно прошу прочесть непосредственно норму Налогового кодекса, а именно 291.5.1. п. 8... Там указаны 4 вида деятельности в области связи, которыми нельзя заниматься н

Комментирую: во первых, обозначенная редакция п. 8 вступила в силу УЖЕ и это само по себе ничего не изменило... как все было с середины 2012 года, так все и остается.   Во вторых, по вн

напомнило мне времена укртелекома монополиста, когда люди в очереди месяцами , а некоторые и годами стояли за инетом, сейчас люди просят фактически того же, в конечном итоге когда не станет сильной ко

Posted Images

10 минут назад, Casus сказал:

Ключевое понятие - оказание услуг...

 

Без эксплуатации ?   Вы реально  так думаете или дразнитесь ?

Вы утверждаете что можно оказать услугу по перевозке не эксплуатируя  при этом авто ?

Edited by нехочуха
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, нехочуха said:

Вы утверждаете что можно оказать услугу по перевозке не эксплуатируя  при этом авто ?

 

Ну, по большому счету можно. :) Если собственно автомобилем с водителем будет заниматься субподрядчик. :)

 

Link to post
Share on other sites

Статтею 291 Податкового кодексу України передбачено права громадян України здійснювати підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування та встановлені правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку. На підставі пункту 291.2 статті 291 Податкового кодексу України надано можливість фізичним особам - підприємцям самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструватися платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.
Підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України передбачено можливість фізичної особи - підприємця вибрати 2 групу платників єдиного податку згідно вимог:
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
{Абзац третій підпункту 2 пункту 291.4 статті 291 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;
Також пунктом 291.5 статті 291 Податкового кодексу України передбачено обмеження, коли фізична особа - підприємець не може бути платником єдиного податку, зокрема підпунктом 8 передбачено:
діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

У зв'язку з розвитком інформаційних технологій попитом населення користується послуга: Надання доступу до мережі Інтернет.

Дана послуга відноситься до переліку телекомунікаційних послуг регулюється регулюється Законом України "Про телекомунікації".
Зокрема Законом України "Про телекомунікації" (зі змінами та доповненнями, поточна редакція — Редакція від 30.11.2019, підстава - 158-IX) встановлюється правова основа діяльності у сфері телекомунікацій. Закон визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов’язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

Даним законом визначається термін:
оператор телекомунікацій - суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.
Згідно вищевказаного підпункту 8 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України передбачено обмеження, коли фізична особа - підприємець не може бути платником єдиного податку:
"діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж"

Отже, оскільки Оператор телекомунікацій здійснює діяльність з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, - фізична особа - підприємець, який є оператором телекомунікацій не може бути платником єдиного податку.

Також Законом Україні "Про телекомунікації" передбачено інший термін:
- провайдер телекомунікацій - суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку.
В пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України немає жодного обмеження для таких суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку - бути платниками єдиного податку.

Отже - провайдер телекомунікацій може бути платником єдиного податку.
Пунктом 2 статті 6 Закону України "Про телекомунікації" надається право фізичним особам - підприємцям з постійним місцем проживання на території України надавати телекомунікаційні послуги на території України.

Пунктом 1 статті 42 Закону України "Про телекомунікації" передбачається здійснення діяльності у сфері телекомунікацій за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів. Пунктом 7 статті 42 Закону України "Про телекомунікації" вказано вичерпний перелік видів діяльності, які потребують ліцензування.

Послуга надання доступу до мережі Інтернет у цьому переліку відсутня.

Термін "Надання доступу до мережі Інтернет" Законом України "Про телекомунікації" не визначено, водночас Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України від 11.04.2012 року №295 (зі змінами та доповненнями, Документ 295-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.07.2019, підстава - 547-2019-п) встановлено, що послуга з доступу до Інтернету - забезпечення можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом.

Пунктом 19 "Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг" безпосередньо передбачається, що підключення кінцевого обладнання споживача до мережі може здійснюватись як оператором, так і провайдером.

Отже провайдер телекомунікацій може надавати послуги "доступу до мережі Інтернет".

Пунктом 1 статті 17 Закону України "Про телекомунікації" вказано, що Органом державного регулювання у сфері телекомунікацій є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
Даний Орган державного регулювання у сфері телекомунікацій у своєму листі-роз'ясненні для операторів, провайдерів телекомунікацій
https://nkrzi.gov.ua/index.php…
надає роз'яснення:
"Оскільки вид діяльності з надання послуг доступу до Інтернету та/або з технічного обслуговування та експлуатації власних телекомунаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення, телемереж не входить до переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначеному частиною сьомою статті 42 Закону, необхідність отримання ліцензії на вказаний вид діяльності відсутня."

Отже - провайдер телекомунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету - може бути фізичною особою - підприємцем на 2 групі за умов дотримання вимог Закону України "Про телекомунікації" та Податкового Кодексу України.

Фізичній особі для здійснення підприємницької діяльності необхідно відповідно до підпункту 5 пункту 298.3 Податкового Кодексу України у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначити обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі – КВЕД ДК 009:2010).
КВЕД ДК 009:2010 затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. №457 зі змінами та доповненнями (далі – Наказ №457).
Згідно з абзацом 2 пункту 1 Наказу №457 основне призначення класифікації видів економічної діяльності – визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності, зокрема, фізичних осіб – підприємців.

Згідно сервісу для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/61/KVED10_61_90.html
Вид діяльності 61.90 включає:
61.90
Інша діяльність у сфері електрозв'язку
Цей клас включає:
• надання спеціалізованих телекомунікаційних додатків, таких як супутниковий трекінг (визначення місцезнаходження через супутник), комунікаційна телеметрія (техніка вимірювання відстані), та експлуатацію радіолокаційних станцій
• експлуатацію супутникових терміналів функціонально пов'язаних з однією або більше наземними телекомунікаційними системами та здатними передавати й одержувати дані від супутникових систем
• надання доступу до мережі Інтернет через мережі, встановлені між клієнтами та Інтернет-провайдерами, що не належать або контролюють ISP, таких як комутований доступ до мережі Інтернет тощо
• надання телефонного зв'язку та доступу до мережі Інтернет в загальнодоступних будівлях
• надання телекомунікаційних послуг за допомогою існуючих телекомунікаційних з'єднань:
o передавання голосу в реальному часі через Інтернет-протокол (VOIP)
• перепродаж телекомунікаційних послуг (наприклад, купівля та перепродаж ємності мережі без надання додаткових послуг)
Цей клас не включає:
• надання доступу до мережі Інтернет операторами телекомунікаційної інфраструктури, див. 61.10, 61.20, 61.30

В цьому переліку є послуга - надання доступу до мережі Інтернет через мережі, встановлені між клієнтами та Інтернет-провайдерами, що не належать або контролюють ISP, таких як комутований доступ до мережі Інтернет тощо

Даний вид діяльності згідно Податкового Кодексу України, Закону України " Про телекомунікації", Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг може здійснюватися провайдером телекомунікацій, зокрема і фізичними особами - підприємцями на 2 групі спрощеної системи оподаткування.

Для виключення подвійності трактування - у цьому виді діяльності не включено діяльність - надання доступу до мережі Інтернет операторами телекомунікацій, які не можуть бути платниками єдиного податку.

Отже - фізична особа - підприємець може вибрати вид діяльності 61.90 та здійснювати підприємницьку діяльність надаючи послуги "Доступу до мережі Інтернет" будучи на 2 групі спрощеної системи оподаткування в разі дотримання вимог Податкового Кодексу України, Закону України "Про телекомунікації", Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

 

https://www.facebook.com/oleksii.tykhenkyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAYywj6ERykvB1Y7sKNpaPDsG1UyGXBQYzCJUNkf8aeR3pN6Dks1A0VbyDLCisvxDgsw8SdkU4jj0d7&hc_ref=ARQp8lZX4yzLsmz2VLgf4Zqn-leVE51nxzr3_3Qv6yUFOBGXFbb-Q5WFX3rpm9MbS3U&fref=nf

Edited by strellson
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
8 минут назад, strellson сказал:

Отже - фізична особа - підприємець може вибрати вид діяльності 61.90 та здійснювати підприємницьку діяльність надаючи послуги "Доступу до мережі Інтернет" будучи на 2 групі спрощеної системи оподаткування в разі дотримання вимог Податкового Кодексу України, Закону України "Про телекомунікації", Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

Ну вот я как раз ЕН 2 группа.

Могу ли я какой то запрос официальный послать в свою местную налоговую для разъяснения?

Или это заметно увеличит шансы что меня вы...т потом ?

Link to post
Share on other sites
58 минут назад, нехочуха сказал:

Для всех теоретиков расскажу о  судебной практике.  Реальной и земной, практической и повседневной.

Местные подразделения ГНАУ  ничего сами не решают.  От слова вообще.   Анализ производит Киев в головном офисе на основании ваших КВЕДов , деклараций , системы налогообложения.  Если у них есть основания выписать вам НУР - его вам выписывает местное подразделение   налоговиков в автоматическом режиме.  Местным глубоко пох  чем все закончится - их задача и обязанность прислать НУР и на этом их миссия практически окончена.

Далее вы пишете жалобы, прокламации, организовуете забастовки , голодовки и митинги  - пох. Вы получите отписку т.к. местные самоустраняются.  

В конечном итоге все встречаются в административном суде и там всех ждет судья.  А согласно ЗУ  "Про судоустрий"  наши судьи руководствуются " Конституцией, законами  и , внимание!!!!   внутренними убеждениями.  Бинго!!!!!   И эти вот убеждения у судей обычно появляются после звонка из вышестоящей судебной инстанции.   Проще говоря циркуляр идет такой - "все в сад. всем сосать".

Но есть одно "но".  Важна преюдиция.  Прозе говоря судья прежде чем вынести решение, листает похожие или аналогичные ситуации в реестре судебных решений. Почти всегда что-то подобное где-то в другом суде уже рассматривалось . И судья зачастую тупо списывает решение из интернета :))) То есть из реестра :)))

Но если есть жесткая команда "всем сосать" , тогда судья вынесет такое решение, которое вы не поломаете ни в апеляшке , ни в касационном.

Для иллюстрации этой схемы я вам скажу следующее -  "детей войны" с их выплатами побрили в судах после того как сначала суды начали выносить решения в пользу этих самых детей лейтенанта Шмидта.  Но так как после таких решений государство начало линять на серьезные деньги, в суды поступил соответствующий циркуляр - всем сосать (с)  и решения судов стали в пользу детей, но только наоборот.

В нашем случае пропетлять от НУРа смогут только первые ряды если отобъются на стадии , когда головной офис налоговиков не пойдет и не пожалуется на судей в кабмин.

Как только сходят туда - сушите весла.  Суды будут под копирку.

Это парни, реальная жизнь реальных судов .  А все  иное что вам тут будут втюхивать  - это попытка юристов  заработать на ваших проблемах.  Если юрист не готов работать с гарантией результата и оплатой по факту вашей победы - это шарлатан.  Зарубите себе это на носу.

 

 

Для начала давайте определимся! Мы играем за себя или за медведя?

Какое ваше конструктивное приложение? Идти на поводу у выдумщиков из налоговой и уходить с единого налога?

По моему, нужно все таки читать НКУ... и скептически смотреть на мнение налоговой.

Разумеется, мы понимаем, что советское телефонное право продолжает работать, но учитывая количество игроков, судам пойти на откровенное нарушение закона, даже в благих целях наполнения бюджета, - будет как то не совсем с руки...

В качестве примера четкого противоречия интересов государства и позиции судов - приведу Налог на роскошь за 2015 - 2017 годы... те самые дополнительные 25 тысяч налога в год за дорогой автомобиль или большую квартиру или дом... вот уж тут все имело место... и юридическая безграмотность и юридическая слепота и волюнтаризм законодателя... Суть вопроса заключалась в том, что законодатель три года подряд вносил изменения в налоговый кодекс в части налога на имущество, не придерживаясь принципа стабильности (все изменения за 6 месяцев до начала финансового года). Так вот, по всей стране прошли тысячи судов, которые отменяли НУР и возвращали деньги (у меня лично было не меньше полусотни выигранных исков по этой категории)... и никакое телефонное право не сработало.

 Есть у меня противоположные примеры и их много, но не в этом суть...

 

Я предлагаю просто не тормозить и продемонстрировать налоговой (тому самому киевскому офису, где принимаются решения), что шара не пройдет, законы мы читаем и, если нужно отобьем в суде.

Причем, следует реально понимать, что судиться по сотням субъектов одновременно - это затруднительно всем... 

Тем более, не стоит допускать чтобы из за юридической слабости какой то одной компании и проигрыша ее в суде против налоговой, создалась негативная для всей отрасли практика... Это в результате отразится на всех.

А в данном случае все вообще очевидно и можно обойтись без судов вовсе...

 

А насчет втюхивающих что то юристов, - это просто смешно... Тем более, что обычно телекоммуникационная компания имеет или штатного юриста или юриста, который обслуживает предприятие со стороны... по большому счету, юристам, которые постоянно получают деньги за то, чтобы на предприятии было все хорошо, как раз выгоднее всего чтобы судов по подобным системным поводам на предприятии было как можно меньше или не было вообще... (это как хороший сисадмин - ленивый, но делает так, чтобы потом ничего не делать) Так что в этом интересы собственника (директора) предприятия и хапуги - юриста - совпадают: нужно сделать все изначально системно правильно, чтобы свести все случайные попадания в будущем к минимуму.

 

Фух... Извините за много букв...

Другое дело, что есть предприятия, которые не тратятся на юристов и "делают как все" и принимают бизнес - решения на основании прочитанного на форуме... Это, конечно, наименее затратный вариант, но в этом случае не стоит удивляться, если у того, на кого ты равнялся все проходит гладко, а у тебя - проигрыши :)

Link to post
Share on other sites
3 часа назад, нехочуха сказал:

Без эксплуатации ?   Вы реально  так думаете или дразнитесь ?

Вы утверждаете что можно оказать услугу по перевозке не эксплуатируя  при этом авто ?

Повторюсь: есть критичная разница между оказанием третьему лицу услуг по техническому обслуживанию и техническим обслуживанием (не происходит оказания кому - либо услуг) собственной сети для оказания третьему лицу услуги передачи данных, к примеру.

 

Пользуясь вашей аналогией, я могу перевозить груз на своей машине, при этом не занимаясь ее техническим обслуживанием.

И нет, я не дразнюсь... 

1 час назад, strellson сказал:

Статтею 291 Податкового кодексу України передбачено права громадян України здійснювати підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування та встановлені правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку. На підставі пункту 291.2 статті 291 Податкового кодексу України надано можливість фізичним особам - підприємцям самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструватися платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.
Підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України передбачено можливість фізичної особи - підприємця вибрати 2 групу платників єдиного податку згідно вимог:
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
{Абзац третій підпункту 2 пункту 291.4 статті 291 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;
Також пунктом 291.5 статті 291 Податкового кодексу України передбачено обмеження, коли фізична особа - підприємець не може бути платником єдиного податку, зокрема підпунктом 8 передбачено:
діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

У зв'язку з розвитком інформаційних технологій попитом населення користується послуга: Надання доступу до мережі Інтернет.

Дана послуга відноситься до переліку телекомунікаційних послуг регулюється регулюється Законом України "Про телекомунікації".
Зокрема Законом України "Про телекомунікації" (зі змінами та доповненнями, поточна редакція — Редакція від 30.11.2019, підстава - 158-IX) встановлюється правова основа діяльності у сфері телекомунікацій. Закон визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов’язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

Даним законом визначається термін:
оператор телекомунікацій - суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.
Згідно вищевказаного підпункту 8 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України передбачено обмеження, коли фізична особа - підприємець не може бути платником єдиного податку:
"діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж"

Отже, оскільки Оператор телекомунікацій здійснює діяльність з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, - фізична особа - підприємець, який є оператором телекомунікацій не може бути платником єдиного податку.

Також Законом Україні "Про телекомунікації" передбачено інший термін:
- провайдер телекомунікацій - суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку.
В пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України немає жодного обмеження для таких суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку - бути платниками єдиного податку.

Отже - провайдер телекомунікацій може бути платником єдиного податку.
Пунктом 2 статті 6 Закону України "Про телекомунікації" надається право фізичним особам - підприємцям з постійним місцем проживання на території України надавати телекомунікаційні послуги на території України.

Пунктом 1 статті 42 Закону України "Про телекомунікації" передбачається здійснення діяльності у сфері телекомунікацій за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів. Пунктом 7 статті 42 Закону України "Про телекомунікації" вказано вичерпний перелік видів діяльності, які потребують ліцензування.

Послуга надання доступу до мережі Інтернет у цьому переліку відсутня.

Термін "Надання доступу до мережі Інтернет" Законом України "Про телекомунікації" не визначено, водночас Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України від 11.04.2012 року №295 (зі змінами та доповненнями, Документ 295-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.07.2019, підстава - 547-2019-п) встановлено, що послуга з доступу до Інтернету - забезпечення можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом.

Пунктом 19 "Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг" безпосередньо передбачається, що підключення кінцевого обладнання споживача до мережі може здійснюватись як оператором, так і провайдером.

Отже провайдер телекомунікацій може надавати послуги "доступу до мережі Інтернет".

Пунктом 1 статті 17 Закону України "Про телекомунікації" вказано, що Органом державного регулювання у сфері телекомунікацій є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
Даний Орган державного регулювання у сфері телекомунікацій у своєму листі-роз'ясненні для операторів, провайдерів телекомунікацій
https://nkrzi.gov.ua/index.php…
надає роз'яснення:
"Оскільки вид діяльності з надання послуг доступу до Інтернету та/або з технічного обслуговування та експлуатації власних телекомунаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення, телемереж не входить до переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначеному частиною сьомою статті 42 Закону, необхідність отримання ліцензії на вказаний вид діяльності відсутня."

Отже - провайдер телекомунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету - може бути фізичною особою - підприємцем на 2 групі за умов дотримання вимог Закону України "Про телекомунікації" та Податкового Кодексу України.

Фізичній особі для здійснення підприємницької діяльності необхідно відповідно до підпункту 5 пункту 298.3 Податкового Кодексу України у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначити обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі – КВЕД ДК 009:2010).
КВЕД ДК 009:2010 затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. №457 зі змінами та доповненнями (далі – Наказ №457).
Згідно з абзацом 2 пункту 1 Наказу №457 основне призначення класифікації видів економічної діяльності – визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності, зокрема, фізичних осіб – підприємців.

Згідно сервісу для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/61/KVED10_61_90.html
Вид діяльності 61.90 включає:
61.90
Інша діяльність у сфері електрозв'язку
Цей клас включає:
• надання спеціалізованих телекомунікаційних додатків, таких як супутниковий трекінг (визначення місцезнаходження через супутник), комунікаційна телеметрія (техніка вимірювання відстані), та експлуатацію радіолокаційних станцій
• експлуатацію супутникових терміналів функціонально пов'язаних з однією або більше наземними телекомунікаційними системами та здатними передавати й одержувати дані від супутникових систем
• надання доступу до мережі Інтернет через мережі, встановлені між клієнтами та Інтернет-провайдерами, що не належать або контролюють ISP, таких як комутований доступ до мережі Інтернет тощо
• надання телефонного зв'язку та доступу до мережі Інтернет в загальнодоступних будівлях
• надання телекомунікаційних послуг за допомогою існуючих телекомунікаційних з'єднань:
o передавання голосу в реальному часі через Інтернет-протокол (VOIP)
• перепродаж телекомунікаційних послуг (наприклад, купівля та перепродаж ємності мережі без надання додаткових послуг)
Цей клас не включає:
• надання доступу до мережі Інтернет операторами телекомунікаційної інфраструктури, див. 61.10, 61.20, 61.30

В цьому переліку є послуга - надання доступу до мережі Інтернет через мережі, встановлені між клієнтами та Інтернет-провайдерами, що не належать або контролюють ISP, таких як комутований доступ до мережі Інтернет тощо

Даний вид діяльності згідно Податкового Кодексу України, Закону України " Про телекомунікації", Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг може здійснюватися провайдером телекомунікацій, зокрема і фізичними особами - підприємцями на 2 групі спрощеної системи оподаткування.

Для виключення подвійності трактування - у цьому виді діяльності не включено діяльність - надання доступу до мережі Інтернет операторами телекомунікацій, які не можуть бути платниками єдиного податку.

Отже - фізична особа - підприємець може вибрати вид діяльності 61.90 та здійснювати підприємницьку діяльність надаючи послуги "Доступу до мережі Інтернет" будучи на 2 групі спрощеної системи оподаткування в разі дотримання вимог Податкового Кодексу України, Закону України "Про телекомунікації", Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

 

https://www.facebook.com/oleksii.tykhenkyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAYywj6ERykvB1Y7sKNpaPDsG1UyGXBQYzCJUNkf8aeR3pN6Dks1A0VbyDLCisvxDgsw8SdkU4jj0d7&hc_ref=ARQp8lZX4yzLsmz2VLgf4Zqn-leVE51nxzr3_3Qv6yUFOBGXFbb-Q5WFX3rpm9MbS3U&fref=nf

Эта консультация была издана до последних изменений, но по сути она совершенно верна и актуальна на сегодня... Касается как 2, так и 3 групп

Link to post
Share on other sites

А кто запрещает покупать интернет в оператора который обслуживает сеть, а потом продавать конечному пользователю?

К примеру как карточки пополнения мобильщиков?

Link to post
Share on other sites

Шо 5% на едином, шо 19.5% на общей схеме (или меньше, если докажете расходы) - не всё-равно?

Надо думать не о том, как меньше тратить, а о том, как больше зарабатывать.

Хотите нивелировать лишние 14.5% общей системы - просто заработайте на 15% больше.

Link to post
Share on other sites
1 час назад, Casus сказал:

Повторюсь: есть критичная разница между оказанием третьему лицу услуг по техническому обслуживанию и техническим обслуживанием (не происходит оказания кому - либо услуг) собственной сети для оказания третьему лицу услуги передачи данных, к примеру.

 

Пользуясь вашей аналогией, я могу перевозить груз на своей машине, при этом не занимаясь ее техническим обслуживанием.

И нет, я не дразнюсь... 

Эта консультация была издана до последних изменений, но по сути она совершенно верна и актуальна на сегодня... Касается как 2, так и 3 групп

 

На своїй машині (возити собе, родичів) - так. А якщо перевозити пасажирів на регулярній основі (послуги третім особам)?

.

Edited by andryas
Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Sanito сказал:

Шо 5% на едином, шо 19.5% на общей схеме (или меньше, если докажете расходы) - не всё-равно?

Надо думать не о том, как меньше тратить, а о том, как больше зарабатывать.

Хотите нивелировать лишние 14.5% общей системы - просто заработайте на 15% больше.

Да вопрос в том, что ЕН заплатил и не трахаешь мозг, а как на ОСН без бухгалтера разобраться и не натупить?

Если ты небольшой провайдер то нанятие буха это дополнительный расход.

Ах да, я забыл, если ты мелкий провайдер, надо лечь в гроб и сложить руки а затем уехать пахать как курва на пана.

 • Like 3
Link to post
Share on other sites
Только что, Туйон сказал:

Да вопрос в том, что ЕН заплатил и не трахаешь мозг, а как на ОСН без бухгалтера разобраться и не натупить?

Если ты небольшой провайдер то нанятие буха это дополнительный расход.

Ах да, я забыл, если ты мелкий провайдер, надо лечь в гроб и сложить руки а затем уехать пахать как курва на пана.

 

Я думаю, логіка держави полягає у тому, що усі учасники цього ринку мають працювати у рівних умовах (перебувати на однаковій системі сплати податків).

Не слід спрймати це як "наїзд" на малий бізнес, мінімізацією через ФОП займаються і певні, доволі великі оператори. Насправді, реальні ФОПи мало кому цікаві, але мінімізуються по цій схемі доволі великі об'єми.

Тому підтримаю Sanito - усі будуть заробляти більше. Якщо хтось і піде з ринку, то в першу чергу великі "оптимізатори" та такого роду обнальщики.

Link to post
Share on other sites

Ну и все часто забывают, что 5% единого платится с оборота, а 19.5% на общей схеме с прибыли.

Редкое ТОВ на общей платит 5% оборота, поверьте 🤣🤣🤣

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Надеюсь вас всех нагнут по закону. А то получая сверхприбыли не можете сделать нормальый интернет. И наконец даже в глуш прийдут нормальные крупные фирмы а не пи#%расы мелкие

1 час назад, Туйон сказал:

да, я забыл, если ты мелкий провайдер, надо лечь в гроб и сложить руки а затем уехать пахать как курва на пана

Зато не мучали бы людей дерьмовым интернетом

Edited by dart_mol
Link to post
Share on other sites
34 минуты назад, dart_mol сказал:

И наконец даже в глуш прийдут нормальные крупные фирмы а не пи#%расы мелкие

напомнило мне времена укртелекома монополиста, когда люди в очереди месяцами , а некоторые и годами стояли за инетом, сейчас люди просят фактически того же, в конечном итоге когда не станет сильной конкуренции то будет так как происходит с газом и электричеством, любо плати либо идешь нах..., только до меня одно не доходит, как люди этого не понимают, толи я д#лб#@б, толи все кругом...

 • Like 4
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
12 часов назад, Casus сказал:

Повторюсь: есть критичная разница между оказанием третьему лицу услуг по техническому обслуживанию и техническим обслуживанием (не происходит оказания кому - либо услуг) собственной сети для оказания третьему лицу услуги передачи данных, к примеру.

 

Пользуясь вашей аналогией, я могу перевозить груз на своей машине, при этом не занимаясь ее техническим обслуживанием.

И нет, я не дразнюсь... 

Эта консультация была издана до последних изменений, но по сути она совершенно верна и актуальна на сегодня... Касается как 2, так и 3 групп

Если есть "критическая разница" то из уст юриста я хотел бы услышать подробно в чем разница состоит и это объяснение должно бы подробнейшим образом опереться на законодательство.     Еще  раз - понятия технического обслуживания и эксплуатации законодатель крепко связал через "и" , а не "или". Если Вы позиционируете себя как юриста то  должны были это заметить . Можно вообще не обслуживать свои сети , но оторвать обслуживание от эксплуатации законодатель не дает возможности.

Зачем  законодатель обособил провайдера от оператора я понимаю. Понимаю его логику. 

Мне совершенно очевидно что Вы не понимаете сути термина эксплуатации.  Напрочь. 

Перевозить груз на своей машине это эксплуатация своего авто.  Поручить Васе перевезти груз - это эксплуатация авто. Не важно кто за рулем. Провайдер не может быть водителем ( читай эксплуатантом).  Об этом прямо написано в нормативке.  Следовательно сеть согласно закону может эксплуатировать только и исключительно ОПЕРАТОР.

А где же место провайдера?  Он же не может гнать инет потребителю т.к. это эксплуатация сети ?!  

И еще - Вы заблудились в трех соснах.

Предоставление услуг пользователю это и есть оказание услуги  путем эксплуатации сети , которая может быть Васи или личная.  Важно что потребитель не может пользоваться услугой не используя сеть , а сеть может эксплуатировать только оператор.

Вы себе на листике нарисуйте эту схему и постарайтесь вникнуть сначала в схему, а затем написать на этой схеме кто оператор, кто провайдер, кто эксплуатирует  и на каком основании.

Увы, но я пока не увидел в Вас юриста. Может у Вас есть даже диплом, но абстрактного мышления и способности вычленить суть и смысл пока не наблюдаю.  И , пожалуйста, не пытайтесь меня заболтать если Вам хочется разобраться в сути и не опозориться в суде. Окей? Юристов в нашей отрасли единицы и Вы пока не из этой когорты.

Но у Вас может получиться если обладаете юридическим образованием и способностью мыслить как юрист.  Не разочаровывайте читателя.

И снова возвращаюсь к диспозиции.

1.Провайдер не имеет права эксплуатировать сеть ни для себя, ни для потребителя. Этих исключений нормативка не предусматривает в самом определении провайдера.

2. Эксплуатация и техническое обслуживание законодатель неразрывно связал через предлог "и".  Попытки отказаться от технического обслуживания автоматически лишают права эксплуатировать сеть, а эксплуатация чего-либо это извлечение полезных свойств , которое в конечном итоге выражается в извлечении прибыли.

 

Если Вы способны мыслить как юрист, постарайтесь ответить также коротко и по сути избегая обильных излияний пустых слов, не подкрепленных нормативкой и здравым смыслом. В противном случае я Вас ставлю наедине с  публикой, которая жаждет утешений , а не платформы для защиты интересов с судебной перспективой.

 

пы.сы.

Самый простой способ получить ответы на эти вопросы - перенос темы на форумы Лиги. Там действительно  юристы.  Но один из них  под ником АМ бывает и тут. Он точно юрист и очень квалифицированный.

 

 

Link to post
Share on other sites
10 часов назад, WideAreaNetwork сказал:

толи я д#лб#@б, толи все кругом...

это такая традиция советского воспитания. Генетическим путем вывели человека беспозвоночного, и для поддержания головы ему нужна швабра, вставленная через всем известное место. А без швабры голова падает в трусы и хомо советикус задыхается.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Опять смешали мухи с котлетами (упрощенку про которую изначально шла речь и провайдерооператорские отношения).

 

Относительно упрощенки в новой редакции налогового кодекса на едином налоге нельзя вести  "діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж". Запрещено ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ по обслуживанию и эксплуатации. Чем оличается обслуживание и эксплуатация от предоставления услуг по обслуживанию и эксплуатации обьяснять надеюсь не нужно.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • By pavlabor
   Вищі податки для ФОПів та перетворення митників на слідчих. Як держава планує зібрати більше доходів у наступні шість років?
   В умовах катастрофічного дефіциту бюджету влада йтиме на непопулярні кроки. Уряд затвердив "Національну стратегію доходів". Що змінює цей документ?
    
   Спрощену систему оподаткування реформують: груп стане менше – Стратегія доходів
    
   Як підвищать податки
   Після змін у роботі ДПС держава перейде до підвищення податків. Стратегія передбачає такі кроки.
       Заборона спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб. Третю групу об'єднають з другою, а для юридичних осіб, які на ній перебувають, протягом трьох років будуть поступово підвищувати ставку податку до 18%. Надалі компаніям заборонять користуватися цією системою.
       Підвищення ставок спрощеної системи для фізосіб-підприємців. Для ФОПів, які перебувають на другій і третій групах (а після реформи – на об'єднаній другій групі), запровадять диверсифіковані ставки – від 3% до 17% від доходу залежно від виду діяльності.
       Звуження першої групи спрощеної системи. Кількість видів діяльності, якими можна займатися на спрощеній системі оподаткування, звузять. Єдиний податок для першої групи переглянуть: замість фіксованої суми підприємці будуть платити відсоток від доходу.
       Ставки податку для "спрощенців" четвертої групи (агровиробники) підвищать, а базу оподаткування розширять. Це повинно стимулювати компанії переходити на загальну систему оподаткування.
       Усіх "спрощенців" зобов'яжуть користуватися РРО та вести облік походження товарів.
       Запровадження прогресивної шкали оподаткування ПДФО: одна чи дві вищі ставки будуть застосовуватися до тієї частини доходу особи, яка буде перевищувати певний встановлений законом рівень. Розмір цих ставок, як і граничні розміри доходів, поки що не відомі.
       Реформа системи податкових пільг та знижок. Отримувати відшкодування сплаченого податку пропонують за витрати на самостійне поліпшення житлових умов, власну справу, лікування, освіту.
       Запровадження європейських правил оподаткування податком на прибуток підприємств (зокрема, щодо оподаткування роялті).
       Гармонізація законодавства про ПДВ з директивами ЄС. Зокрема – мінімізація пільг з ПДВ, гармонізація ставок та адміністрування цього податку.
       Підвищення акцизів на пальне, алкоголь, тютюнові вироби до мінімального рівня ставок, який діє в ЄС. Надалі держава вивчатиме міжнародний досвід запровадження акцизу на солодкі напої. Запровадження останнього планується з 2027 року.
       Підвищити ставки оподаткування екологічним податком викидів вуглецю (цей захід планується реалізувати після завершення війни).
       Зміна бази оподаткування податку на майно. Стягувати його пропонують з оціночної вартості нерухомості. Така зміна може статися у 2027-2028 роках. До того часу держава повинна буде налагодити процеси оцінки майна та наповнити реєстри відповідними даними.
   Крім того, у стратегії йдеться про концептуальні зміни. Наприклад, там пропонується надати місцевим органам влади більше повноважень щодо адміністрування місцевих податків та зборів, а також запровадити систематичну оцінку податкових пільг. Зокрема, від деяких з них пропонується відмовитися, натомість зосередити увагу держави на пільгах для переробної промисловості.
  • By zabiyako
   Законопроєкт №8087 виписаний таким чином, що дає Держспецзв'язку з залученням СБУ та Кіберполіції право повного доступу в будь-який момент до будь-якого сервера в Україні та розповсюджуються на всіх суб'єктів без винятку, включаючи МО та Генштаб.
   https://internetua.com/the-daily-beast-rosiiski-agenti-prisutni-v-usih-aspektah-ukrayinskogo-jittya-pocsinauacsi-z-parlamentu
    
  • By nordstream
   Что за бред? Как крендель мог "бесплатно воровать интернет" чтобы "незаконно продавать интернет"?
    
    
    
  • By Бульба
   Какие сейчас способы ухода от уплаты налогов актуальны на 2021 в Украине?
  • By pr0lan
   Друзья, ткните в закон, который регламентирует сколько и какой информации обязан хранить провайдер/оператор. В каком виде, и ответственность, если не хранит.
   Читаю статью 39 нужного закона и никак ума не доберу что там хотят. Спасибо огромное. Тут просто ухвала пришла (да, дошли кибера аж до суда, бо по запросу были посланы). 

×
×
 • Create New...