Проект изменений в закон об акционерных обществах
В ВР появился проект, согласно которому предлагают ввести понятие "блокирующего пакета акций"
В ВР появился проект, согласно которому предлагают ввести понятие "блокирующего пакета акций"

Вноситься народним депутатом України
                                                           Лебедєвим П.В.ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо посилення відповідальності акціонерів акціонерних товариств, які є посадовими особами органів акціонерного товариства)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Внести в Закон України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України 2008 р., № 50 – 51 ст. 384) наступні зміни та доповнення:
1.1. Доповнити частину першу статті 2  пунктом 21 наступного змісту:

«21) Блокуючий пакет акцій – пакет із більше ніж 40 відсотків простих акцій акціонерного товариства».

1.2. Доповнити статтю 29   частиною другою наступного змісту:

«2. Посадова особа товариства, що, одноособово або разом з афілійованими особами володіє та/або розпоряджається блокуючим пакетом акцій товариства, зобов’язана приймати участь у чергових та позачергових зборах акціонерів, а також забезпечити участь у зборах афілійованих осіб (їх представників) з метою забезпечення кворуму таких зборів.

Остальное в тексте закона: [file]/get/news/3020/[/file]

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42335
Источник: local.com.ua
Источник: local.com.ua
Вы должны войти

loading