CHIP

057-766-0-866
Безлюдовка, Васищево, Хорошево, Харьков, Жихарь
Україна
Харківська область
Провайдер / оператор
Звита пара
Підключення через звиту пару / TP / Twisted Pair.
Інтернет
Доступ в інтернет для домашнього чи офісного користування.
Приватні особи
Послуги приватним особам.