MySQL логування всіх запитів
Аби побачити всі запити до MySQL чи то MariaDB серверу потрібно увімкнути general_log та вказати шлях до файлу.

В налаштуваннях це робиться так:
~]# cat /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf |grep general_log
general_log = 1
general_log_file = "/var/log/mariadb/mariadb_all.log"
А можна це зробити за допомогою mysql client
MariaDB [(none)]> SET GLOBAL general_log=1;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> SET GLOBAL general_log_file='/var/log/mariadb/mariadb_all.log';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Права на папку та файл мають бути відповідні (запис для користувача, від якого запускається mysql сервер)
Ви маєте увійти під своїм обліковим записом

loading