Jump to content
Local

AM(satlaw)

Сitizens
 • Content Count

  293
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

AM(satlaw) last won the day on April 8

AM(satlaw) had the most liked content!

Community Reputation

45 Очень хороший

About AM(satlaw)

 • Rank
  Точу Зубы

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Украина снова попала в Специальный отчет 301 (Special 301 Report). Текст Special 301 Report. Американцы отдельно похвалили операцию киберполиции "Пираты" 2019 года (стр. 59 Отчета).
 2. AM(satlaw)

  Сотрудничество с MEGOGO.NET

  2 pavlabor Ознакомился с решением суда по вашему делу. Возник вопрос, почему вы не использовали судебный запрет на демонтаж ваших кабелей? Ведь этот ход Сумиобленерго был вполне предсказуем. Вы затягиваете процесс заключения договора, а они вас стимулируют к этому
 3. AM(satlaw)

  Сотрудничество с MEGOGO.NET

  Спасибо, но это заключение уже оплачено
 4. AM(satlaw)

  Сотрудничество с MEGOGO.NET

  Некоторое время тому назад анализировал проект партнерского договора МЕГОГО с Интернет-провайдером на предмет рисков, которые могут возникнуть при использовании контента, размещенного на сервисе megogo.net. Думаю, читателям этой темы будет интересно ознакомиться с заключением. ВИСНОВОК щодо ризиків, які можуть виникнути при використанні контенту, що розміщений на сервісі megogo.net Для відповіді на питання, як запобігти ризикам, шо можуть виникнути при використанні контенту, що розміщений на сервісі megogo.net, перш необхідно відповісти на наступні питання: 1. Кому належать права інтелектуальної власності на контент, що розміщений на сервісі megogo.net, згідно Договору про надання послуг ТОВ «МЕГОГО». 2. Хто несе відповідальність за використання контенту, що розміщений на Сервісі megogo.net, згідно Договору про надання послуг ТОВ «МЕГОГО». І. НАЛЕЖНІСТЬ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОНТЕНТ Питанню належності прав інтелектуальної власності на контент присвячені пункти 5.4. та 5.5. Договору про надання послуг ТОВ «МЕГОГО» (далі – Договір): "5.4. Всі майнові права інтелектуальної власності на використання Сервісу megogo.net належать Компанії або перебувають у неї в розпорядженні, а на Контент, Телеканали - їх законним правовласникам." "5.5. В рамках цього Договору Партнер не отримує будь-яких прав, в т. ч. ліцензій на використання Контенту і/або Телеканалів, розміщених на Сервісі megogo.net." В пункті 5.4. Договору написано, що Компанії (ТОВ «МЕГОГО») належать лише права інтелектуальної власності на використання Сервісу megogo.net. Визначення "Сервісу megogo.net" міститься у пункті 1.6. Договору, це – "сукупність технічних (програмно-апаратних) засобів та інформації, яка відображається в певній текстовій, графічній або звуковій формах, розміщених на Серверах Компанії, і за допомогою яких надає Користувачам можливість перегляду Продуктів." "Продукт / Продукти – в розумінні цього Договору означає доступний до перегляду Користувачам Контент, а також ТБ-пакети на Сервісі megogo.net." (п. 1.3. Договору) Іншими словами, Компанії належать права інтелектуальної власності на використання сайту megogo.net. Майнові права інтелектуальної власності на Контент, Телеканали належать їх законним правовласникам. В пункті 5.5. Договору вказано, що Партнер "не отримує будь-яких прав, в т.ч. ліцензій на використання Контенту і/або Телеканалів". Це означає, що Партнер використовує Контент без дозволу. Як вказано у пункті 1.2. Договору, Контент, це аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми, виконання, зафіксовані в фонограмах, відеограмах, музичні твори з текстом або без тексту, виконання яких зафіксовано в фонограмах, відеограмах, розміщених на серверах Компанії. Іншими словами, доводячи Контент до користувачів, Партнер використовує твори, виконання, фонограми та телепрограми, при цьому Партнер не отримує будь-яких прав, в т.ч. ліцензій на використання Контенту і/або Телеканалів, розміщених на Сервісі megogo.net. Отже, всі правовласники об'єктів інтелектуальної власності, що використовуються Партнером, потенціально можуть пред'явити до Партнера претензії у зв'язку із неправомірним використанням ним об'єктів інтелектуальної власності, що їм належать. Відповідь на перше питання: Згідно Договору про надання послуг ТОВ «МЕГОГО», майнові права інтелектуальної власності на Контент, Телеканали належать їх законним правовласникам, а Партнер не отримує будь-яких прав, в т.ч. ліцензій на використання Контенту. ІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕНТУ Після відповіді на перше питання логічно виникає друге питання – якщо права на Контент належать третім особам (правовласники), то хто буде нести відповідальність за використання Контенту Партнером. Адже "в рамках цього Договору Партнер не отримує будь-яких прав, в т.ч. ліцензій на використання Контенту і/або Телеканалів, розміщених на Сервісі megogo.net". Щодо питання відповідальності за використання Контенту, положення договору є суперечливими. З одного боку, згідно пункту 6.2. Договору: "Компанія звільняється від відповідальності за збитки, що виникли у Партнера в зв'язку з: … (іi) використанням Контенту, Телеканалів, розміщених на Сервісі megogo.net, з порушенням умов цього Договору і/або прав правовласників; У вищевказаних ситуаціях Партнер зобов'язується самостійно врегулювати спірні питання і, в разі наявності, компенсувати збитки і виплатити штрафні санкції Компанії та/або третім особам." З іншого боку, згідно пункту 6.4. Договору: "Компанія зобов'язується відшкодовувати документально підтверджені збитки, що виникли у Партнера, в зв'язку з: … (іі) виникнення претензій до Партнера зі боку контролюючих органів і/або законних правовласників розміщеного на Сервісі megogo.net Контенту;" В обох пунктах йдеться про порушення прав правовласників внаслідок використання Партнером Контенту, розміщеного на сервері megogo.net. Тільки в першому випадку Компанія звільняється від відповідальності, а Партнер самостійно врегульовує спірні питання та компенсує збитки правовласникам. А в другому випадку – Компанія відшкодовує збитки, що виникли у Партнера у зв'язку із претензіями правовласників. Тлумачення цих положень Договору є нетривіальним завданням. Адже, як було зазначено вище, Партнер не отримує жодних ліцензій на використання Контенту (п. 5.5), відтак Партнер використовує Контент без дозволу правовласників, чим порушує їх авторські та/або суміжні права. В цьому випадку Компанія не несе відповідальності за збитки, що виникнуть у Партнера у зв'язку із таким використанням Контенту (п. 6.2). При цьому, Компанія зобов'язується відшкодовувати документально підтверджені збитки, що виникли у Партнера, в зв'язку з виникненням претензій до Партнера з боку контролюючих органів і/або законних правовласників розміщеного на Сервісі megogo.net Контенту. Якщо не йдеться про помилку, то єдине можливе тлумачення полягає у тому, що Компанія не буде нести відповідальність за неправомірне використання Партнером Контенту, внаслідок чого будуть порушені права правовласників. Таку відповідальність буде нести Партнер. Але, при цьому, Компанія відшкодує Партнеру документально підтверджені збитки, що виникнуть у Партнера, в зв'язку з виникненням претензій до Партнера з боку законних правовласників. Збитками, що виникнуть внаслідок претензій правовласників, можуть бути грошові кошти, стягнуті з Партнера за рішенням суду на користь правовласників. Оскільки у пункті 6.4. Договору мова йде про "документально підтверджені збитки", таким документальним підтвердженням може бути банківська виписка про перерахування грошових коштів з рахунку Партнера на користь правовласника за рішенням суду. Тільки після цього Компанія повинна відшкодувати збитки Партнера. Оскільки викладене у попередніх абзацах є лише результатом тлумачення, а у тексті Договору цього детально не розписано, виникає необхідність уточнити текст Договору стосовно процедури та строку "відшкодування Компанією документально підтверджених збитків, що виникли у Партнера, в зв'язку з виникненням претензій до Партнера з боку контролюючих органів і/або законних правовласників розміщеного на Сервісі megogo.net Контенту". Також необхідно встановити відповідальність Компанії за порушення зобов'язання з відшкодування збитків Партнера. Без такого уточнення (в чинній редакції Договору) недобросовісна сторона, щоб уникнути відшкодування збитків, може посилатись на пункт 6.2. Договору, що звільняє її від відповідальності та покладає на Партнера обов'язок самостійно врегулювати спірні питання і компенсувати збитки і виплатити штрафні санкції третім особам (правовласники). Відповідь на друге питання: Згідно Договору про надання послуг ТОВ «МЕГОГО», відповідальність за використання Контенту, що розміщений на Сервісі megogo.net, несе Партнер. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ З огляду на суперечливість пунктів 6.2. та 6.4. Договору, необхідно максимально деталізувати пункт 6.4. Договору, у якому йдеться про відшкодування Компанією збитків, що можуть виникнути у Партнера у випадку пред'явлення до нього претензій з боку контролюючих органів і/або законних правовласників. На мою думку, слід доповнити Договір підпунктами 6.4.1. - 6.4.4. та 6.7.1. наступного змісту: "6.4.1. Якщо контролюючий орган і/або законний правовласник або організація колективного управління в інтересах правовласника, на підставі використання Партнером розміщеного на Сервісі megogo.net Контенту, пред'явить до Партнера позов про стягнення збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого Партнером внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсації або штрафів, Партнер повинен повідомити про це Компанію та подати клопотання про залучення її до участі у справі. Компанія повинна вступити у справу на стороні Партнера. 6.4.2. Якщо Партнер не повідомив Компанію про пред'явлення контролюючим органом і/або законним правовласником або організацією колективного управління в інтересах правовласника позову про стягнення збитків, або доходу, або компенсації або штрафів та не подав клопотання про залучення Компанії до участі у справі, Компанія не відповідає перед Партнером, якщо Компанія доведе, що, взявши участь у справі, вона могла би відвернути стягнення збитків, або доходу, або компенсації або штрафів з Партнера. 6.4.3. Якщо Компанія була залучена до участі у справі, але ухилилась від участі в її розгляді, вона не має права доводити неправильність ведення справи Партнером. 6.4.4. Якщо за рішенням суду на користь контролюючого органу і/або законного правовласника або організації колективного управління в інтересах правовласника з Партнера за використання розміщеного на Сервісі megogo.net Контенту будуть стягнуті збитки, або доходи, або компенсація, або штраф, Компанія зобов'язана відшкодувати Партнеру виплачені ним за рішенням суду грошові кошти, включно із судовими витратами протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати отримання вимоги про таке відшкодування. Разом з вимогою Партнер надає Компанії докази перерахування грошових коштів з рахунку Партнера на користь контролюючого органу і/або законного правовласника або організації колективного управління в інтересах правовласника. У випадку укладення мирової угоди, Компанія зобов'язана відшкодувати Партнеру виплачені ним згідно мирової угоди грошові кошти у вказаний у цьому підпункті строк." "6.7.1. У разі порушення Компанією терміну виплати відшкодування, яке передбачене пунктом 6.4. цього Договору, Партнер має право вимагати від Компанії виплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування пені, від суми, яку слід перерахувати Партнеру, за кожен календарний день прострочення." Вказані доповнення до Договору дозволять компенсувати сплачені Партнером на користь правовласника за рішенням суду кошти, за рахунок Компанії. Щоправда така компенсація можлива лише після того, як сам Партнер сплатить кошти. Теоретично можлива навіть ситуація, коли стосовно такої компенсації виникне судовий спір між Партнером та Компанією.
 5. На сайте Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України размещен для обсуждения законопроект "Про авторське право і суміжні права" (в новой редакции). Среди прочего законопроект также вносит изменения в Закон України “Про електронну комерцію”:
 6. OTT, IPTV і авторське право Правові наслідки надання послуг провайдерами ОТТ з точки зору авторського права та суміжних прав
 7. Новели в регулюванні ретрансляції теле- і радіопрограм в ЄС На IPTV і OTT провайдерів в ЄС поширено режим обов'язкового колективного управління правами при ретрансляції теле- і радіопрограм: зміни запроваджені Директивою (ЄС) 2019/789
 8. 2 pavlabor Вы бы хоть статью прочитали, перед тем, как осуждать ))) Вот это определение "кабельной ретрансляции" из Директивы 93/83/ЄЕС (п.3 ст.1): "3. Для цілей цієї Директиви, "кабельна ретрансляція" означає одночасну, незмінну та повну повторну трансляцію початкової трансляції з іншої держави-члена телевізійних та радіопрограм, призначених для прийому публікою, за допомогою кабельної або мікрохвильової системи по радіомовленню чи по повітряним каналам зв'язку, в тому числі, через супутник."
 9. Да, я об этом писал в статье Про кабельну ретрансляцію Значит, скоро внесут изменения
 10. Головним комитетом по этому законопроекту, исходя из информации на странице законопроекта, является Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вот контакты этого Комитета. Пишите
 11. ))) уже выложили текст законопроекта
 12. В ВРУ зарегистрирован проект Закона "Про медиа". Пока что текст самого законопроекта еще не выложили, но, ранее в СМИ писали, что этот законопроект предусматривает упрощенную процедуру блокировки сайтов.
 13. 2 slava67 Вопрос интересный) Для начала почитайте этот приговор суда. Приговор апелляции по этому делу тут. Чуть позже выложу свой ответ
 14. Статья, завершающая тему "Маски-шоу": Відповідальність спецпідрозділу за незаконну участь в обшуку (маски-шоу), а також про відповідальність співробітників оперативних підрозділів за шкоду, завдану під час обшуку
 15. Продолжение статьи об ответственности следователя за вред во время обыска: Підстави залучення спецпідрозділів ("маски-шоу") до проведення обшуку (Про особливості участі в обшуку різних оперативних підрозділів, а також про "добровільний дозвіл" на проникнення до житла чи іншого володіння)
×