Про затвердження Планів перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на другий квартал 2013 року
Национальная комиссия регулирования связи и информатизации добавила к списку устройств, которые можно использовать на территории Украины, Mikrotik Metal 5SHPn.
На Кіровоградщині припинено незаконну підприємницьку діяльність з надання громадянам послуг Інтернет. Власника РЕЗ притягнуто до відповідальності
Фахівці Волинської філії УДЦР виявили незаконно діючі радіопередавачі. Їх роботу припинено установленим порядком
Состоялись общественные слушания по обсуждению проекта решения Одесского городского совета «Об утверждении Правил по установке оборудования телекоммуникационных устройств на зданиях и сооружениях города Одессы».
На Житомирщині припинено функціонування незаконно діючої мережі широкосмугового радіодоступу
На Вінниччині демонтували 9 базових станцій широкосмугового радіодоступу, що експлуатувалися з порушенням законодавства
Datagroup предлагает НКРЗ долевой интернет
Комісія видала ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій і на користування РЧР. Реєстр операторів, провайдерів поповнився на 14 позицій. До Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування, внесено 43 нових типи РЕЗ. Видано та переоформлено низку дозволів на використання номерного ресурсу. Ці та інші рішення прийнято на черговому засіданні НКРЗІ 5 липня.
На засіданні 17 травня відповідно вимог до Закону України «Про телекомунікації» щодо регулювання у сфері зв’язку та встановлення тарифів Комісія прийняла рішення «Про схвалення проекту Порядку регулювання Тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку» (далі – ККЕ). Цей документ було взято за основу рішенням НКРЗІ № 128 від 15.03.2012 та оприлюднено для громадського обговорення.
Комісія видала 12 ліцензій, продовжила термін дії трьох ліцензій та видала копії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій. Видано та продовжено термін дії ліцензій на користування РЧР. Реєстр операторів, провайдерів поповнився на 11 позицій. Переоформлено дозволи на використання номерного ресурсу. Ці та інші рішення прийнято на черговому засіданні НКРЗІ 19 квітня.
НКРЗІ видала 20 ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, а також продовжила термін дії двох ліцензій на користування РЧР. Реєстр операторів, провайдерів поповнився на шість позицій. Видано та переоформлено низку дозволів на використання номерного ресурсу. Ці та інші рішення прийнято на черговому засіданні НКРЗІ 19 січня.
НКРЗІ схвалила проект змін до законодавства щодо визначення та аналізу ринків телекомунікаційних послуг
НКРЗ внесла зміни до Положення про порядок і форму ведення Реєстру РЕЗ та ВП.
 
На засіданні 10 листопада НКРЗ вирішила внести зміни до Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування. Діючий документ було затверджено рішенням НКРЗ від 03.11.2005 № 117 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за № 1574/11854.
 
Було зазначено, що прийняття цих змін щодо узагальнених рішень НКРЗ про визначення можливості застосування деяких типів РЕЗ із стандартизованим радіоінтерфейсом надасть змогу скоротити терміни допуску на ринок України нових типів РЕЗ масового виробництва, які відповідають цим вимогам (радіотелефони та радіотермінали стільникового зв’язку, різноманітні пристрої короткого радіусу дії тощо). Разом з тим потребує удосконалення порядок звернення заявників до НКРЗ з приводу внесення до Реєстру нового типу РЕЗ, технічні характеристики якого відповідають встановленими вимогам до радіоінтерфейсу. По-перше, це скортить кількість звернень заявників до НКРЗ та, по-друге, надасть змогу Комісії впровадити основні принципи, визначені у Директивах Європейського Парламенту та Ради, а саме: 1999/5/ЕС про радіообладнання і телекомунікаційне термінальне обладнання та взаємне визнання їх відповідності, 2000/299/EC про створення первинної класифікації радіообладнання і телекомунікаційного термінального обладнання та пов'язані з ними ідентифікатори (з урахуванням вимог Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 679).
 
Зміни до Положення створять належні умови для удосконалення форми ведення Реєстру з урахуванням необхідності впровадження електронного документообігу та електронного ведення Реєстру, можливості обміну інформацією з автоматизованими системами зацікавлених центральних органів виконавчої влади, узагальнення та аналітичної обробки даних тощо. Буде також удосконалено порядок ведення Реєстру, форми заявочних документів, які необхідно подати суб’єкту ринку для отримання відповідних рішень НКРЗ, зокрема, форми заяв щодо визначення можливості застосування нового типу РЕЗ або ВП на території України та його Картки тактико-технічних даних. Користувачі РЧР відтепер зможуть отримати інформацію про сертифікат відповідності (декларацію про відповідність) РЕЗ та ВП, внесеного до Реєстру, безпосередньо із офіційного сайту НКРЗ.
 
Документ буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України, після чого оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЗ та в «Бюлетені НКРЗ» і набере чинності за 30 днів після його офіційного опублікування.
 
 
Источник: http://www.wirelessu...poryadok-i.html
Комитет по вопросам внедрения беспроводных технологий и использования радиочастотного ресурса в Украине Общественного Совета при Национальной комиссии по вопросам регулирования связи при поддержке Ассоциации Wireless Ukraine и УСПП направил письмо по теме маркирования РЭС:
Щодо проекту Порядку маркування РЕЗ та ВП
 
18.10.2011 на веб-сайті НКРЗ оприлюднене Рішення НКРЗ від 13.10.2011 №562 «Про взяття за основу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку маркування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що ввозяться з-за кордону, виробляються та реалізуються в Україні» (проект Порядку).
Зазначене Рішення було підготовлено на виконання вимог абз.3 частини 4 статті 29 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (в редакції Закону № 3566-VI від 05.07.2011), яким дійсно визначено, що Порядок маркування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, а також розмір плати за покриття витрат встановлює Кабінет Міністрів України.
Зазначений проект Порядку визначає додаткову адміністративну послугу та надає відповідні додаткові повноваження УДЦР.
Згідно п. 1.4. 1.5. та 1.9. проекту Порядку:
- маркування радіообладнання обліковими марками здійснюється з метою забезпечення контролю за його обігом в Україні, сприяння захисту українського ринку від неякісного та не дозволеного до застосування радіообладнання, запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства у сфері телекомунікацій та захисту прав споживачів;
- маркуванню підлягає кожна одиниця радіообладнання, яке дозволено до застосування на території України в смугах радіочастот загального користування, незалежно від його типу (моделі) і сфери застосування, що ввозиться з-за кордону, виготовляється або реалізується суб'єктами господарювання в установленому законодавством порядку;
- контроль за обігом радіообладнання та інших товарів на території України забезпечується з використанням автоматизованої системи обліку і контролю за обігом в Україні промаркованих радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв та інших товарів (АСОК), яка створюється за рахунок виробників та постачальників.
Питання прийняття рішення НКРЗ та складові проекту Порядку не відповідають вимогам Доручення Президента України від 15 серпня 2011 року «Щодо забезпечення вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг» (http://www.president.gov.ua/documents/13871.html), яким він, з метою забезпечення вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг, доручив Кабінету Міністрів забезпечити підготовку для внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів щодо:
установлення вичерпного переліку адміністративних послуг, що надаються фізичним та юридичним особам, із визначенням адміністративних послуг., які надаються на безоплатній та платній основах, розміру плати за надання кожної послуги, що надається на платній основі;
внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» стосовно покладення на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повноважень державного підприємства «Український державний центр радіочастот» із надання адміністративних послуг.
На цей час такий законопроект до Верховної ради України не подано.
Крім того, рішення НКРЗ та складові проекту Порядку не відповідають вимогам Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та пов’язаних з ним відповідних постанов КМУ.
Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» запроваджено в державі:
державний контроль продукції - діяльність митних органів із забезпечення відповідності продукції, що ввозиться на митну ттериторію України для вільного обігу, встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз від такої продукції суспільним інтересам;
Національний знак відповідності - знак, що засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних регламентів, які на неї поширюються;
органи державного ринкового нагляду - центральні органи виконавчої влади, які здійснюють державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності, що визначається відповідно до цього Закону;
державний ринковий нагляд - діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам;
сфера відповідальності органів ринкового нагляду - перелік видів продукції, затверджений відповідно до цього Закону Кабінетом Міністрів України, щодо яких відповідний орган ринкового нагляду здійснює ринковий пригляд.
Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.
Метою здійснення контролю продукції є забезпечення відповідності продукції, що ввозиться на митну територію України, встановленим вимогам до моменту її випуску у вільний обіг на митній території України та недопущення ввезення на митну територію України продукції, яка становить серйозний ризик суспільним інтересам.
Митні органи під час здійснення контролю продукції обмінюються між собою та з органами ринкового нагляду інформацією, необхідною для ефективного здійснення контролю продукції та ринкового нагляду, засобами електронного документообігу.
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 затверджено перелік органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності. Згідно з розподілом, НКРЗ здійснює державний ринковий нагляд за радіообладнанням і телекомунікаційним кінцевим обладнанням.
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 затверджено Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (Регламент).
Регламент встановлює вимоги до радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, процедуру оцінки відповідності такого обладнання, правила маркування та введення його в обіг.
Технічний регламент розроблений з метою:
захисту життя та здоров'я людей від небезпеки, пов'язаної з дією електричного струму та електромагнітного випромінювання під час використання радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання;
забезпечення національної безпеки і суспільних інтересів, запобігання зловживанням, пов'язаним з використанням радіочастотного ресурсу;
створення належних умов для введення в обіг в Україні радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання.
Згідно Регламенту введення в обіг пристроїв на території України дозволяється лише за умови дотримання вимог цього Технічного регламенту в разі належного встановлення, обслуговування та використання за призначенням таких пристроїв. Введення в обіг пристроїв без декларації про відповідність, оформленої згідно з додатком до цього Технічного регламенту, та національного знака відповідності, нанесеного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності", забороняється.
У разі встановлення факту застосування декларації про відповідність та маркування національним знаком відповідності з порушенням вимог Регламенту виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи постачальник на вимогу НКРЗ та Держспоживстандарту вживає заходів до припинення відвантаження та реалізації пристроїв і вилучення їх з обігу.
Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що проект Порядку є дублюючим документом, який несе додаткове фінансове навантаження на бізнес структури, що здійснюють виробництво, ввезення та реалізацію РЕЗ та ВП.
Бюджет держави не отримує жодної копійки надходжень, користь від введення подібної моделі додаткового маркування отримує лише УДЦР.
Доцільно скасувати рішення НКРЗ від 13.10.2011 №562, як таке, що не відповідає вимогам Президента України стосовно проведення адміністративної реформи, законодавству про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, правил та порядку маркування, встановленому Технічним регламентом радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання.
 
С уважением,
Олег Соболев,
Член Правления и Исполнительный директор Ассоциации участников рынка беспроводных сетей передачи данных, Глава "Комитета по вопросам внедрения беспроводных технологий и использования радиочастотного ресурса в Украине" Общественного Совета при Национальной комиссии по вопросам регулирования связи
 
 
Источник: http://www.wirelessu...ri-nkrs-po.html