Jump to content

Воєнний стан 2018


Recommended Posts

Ми переглянули за вас закони, які можуть стосуватися телеком спільноти України протягом воєнного стану, і зробили для себе висновки:

 • не бійтеся працювати
 • не бійтеся допомагати людям
 • не бійтеся контактувати із службами, в т.ч. службою безпеки
 • правових засад для пригнічення вас чи вашого бізнесу - немає

 

Ремарка: ми не юристи і не претендуємо на істину в останній інстанції. Ми просто зробили виписки з законів.

 

Як оголошується воєнний стан: РНБО приймає рішення, Президент видає Указ, Верховна Рада затверджує Указ і видає закон про те, що Указ набирає чинності.

 

Згідно з законом України “Про правовий режим воєнного стану
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19

 

Що має містити Указ.
Стаття 6. п. 1. пп. 5
вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;

 

Такого переліку в Указі немає. Натомість є:

9. Службі безпеки України вжити невідкладних заходів щодо посилення контррозвідувального, антитерористичного та контрдиверсійного режиму, інформаційної безпеки.

10. Службі безпеки України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим суб’єктам забезпечення кібербезпеки вжити заходів щодо забезпечення кібербезпеки.

 

Прим.
Це щодо нашого питання про зв’язок та інформацію.

 

Хто на місцях тепер має владу:
Стаття 4. п. 1. На територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадського порядку та безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації.

 

Прим.
“Можуть утворюватися”. Якщо військову адміністрацію створено й затверджено, то функції міської влади переходять до неї. Тобто всі питання направляються не до міського виконавчого органу, а до військової адміністрації.

 

Стаття 8. п. 1. пп. 11., пп. 12.
В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану:
11) регулювати роботу підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі;
12) у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян телекомунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп’ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв’язку;

 

Прим.
В Указі Президента немає передбачень на цю тему.

 

Стаття 8. п. 3
Запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану провадиться відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України типового плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.


Конституція України:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

 

Прим.
Окремі обмеження + зазначення строку.

 

Щодо майна: законом передбачене повне відшкодування одразу, або потім. Головне мати документи, в яких зазначена вартість та власник. Також потрібен документ про відчуження майна.


Що маємо на цю тему у Законі України “Про телекомунікації

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15

Стаття 5. п. 2.
Дія цього Закону не поширюється на телекомунікаційні мережі, що не взаємодіють з телекомунікаційними мережами загального користування, за винятком їх використання в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного та воєнного стану.

Стаття 39. п. 1. пп. 10


Оператори телекомунікацій зобов’язані:
10) забезпечувати готовність своїх телекомунікаційних мереж до роботи в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, в тому числі можливість оповіщення своїх споживачів у цих умовах;

 

Стаття 65. Надання телекомунікаційних послуг в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану

1. Оператори, провайдери телекомунікацій в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану зобов’язані забезпечувати якісний зв’язок та оповіщення населення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечити готовність до виконання своїх функцій в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану. Під час надзвичайного стану всі засоби та телекомунікаційні мережі зв’язку, незалежно від форми власності, використовуються для забезпечення проведення мобілізації та задоволення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку. Оператори телекомунікацій взаємодіють при цьому з Національним центром оперативно-технічного управління мережами зв’язку в питаннях, віднесених до його компетенції.

3. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного стану оператори телекомунікацій з метою оповіщення та забезпечення телекомунікаційними послугами учасників ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відбудовних робіт та здійснення відповідних заходів Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування за погодженням із ЦОВЗ можуть установлювати тимчасові обмеження в наданні телекомунікаційних послуг споживачам до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та скасування режиму надзвичайного стану.

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень надають операторам, провайдерам телекомунікацій та їх місцевим підрозділам допомогу в ліквідації надзвичайних ситуацій, що виникли внаслідок стихійного лиха, і в усуненні їх наслідків, у придбанні необхідних матеріальних ресурсів, а також сприяють у наданні для цих цілей робочої сили, транспортних та інших технічних засобів.

Link to post
Share on other sites

та все норм будет...
нас защищают ЗСУ, наши ребята
наx панику безосновательную сеять?

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

есть одно но.

Стаття 29. ЗУ про телеком. п.3

 

Цитата

3. Порядок створення та діяльності Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій  України визначає Кабінет Міністрів України. 
 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/812-2004-п
 

Цитата

2. Погодитися з пропозицією Державного комітету зв'язку та інформатизації, погодженою з відкритим акціонерним товариством "Укртелеком", про тимчасове, до створення Національного центру оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, виконання його функцій центром управління мережами зв'язку відкритого акціонерного товариства "Укртелеком".

 

Link to post
Share on other sites
 • bot pinned this topic

Интересно, что скажет на эту тему товарищ @zachott

 

13 часов назад, F-u сказал:

та все норм будет...
нас защищают ЗСУ, наши ребята
наx панику безосновательную сеять?

полистал соцсети, в голове тот же вопрос

Edited by Котейкин
Link to post
Share on other sites

у меня вопрос: а нашими то, кого считать?

 

а то, я немного запутался. 

вроде в киеве все всех матюкают, а потом все единогласно голосуют. причем по совершенно различным законам.

 

Edited by IRSID
Link to post
Share on other sites
16 минут назад, IRSID сказал:

у меня вопрос: а нашими то, кого считать?

 

а то, я немного запутался. 

вроде в киеве все всех матюкают, а потом все единогласно голосуют. причем по совершенно различным законам.

 

Лучшие друзья девушек - это бриллианты.
А лучшие друзья Украинцев - это их Вооруженные Силы Украины

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
20 минут назад, IRSID сказал:

у меня вопрос: а нашими то, кого считать?

 

а то, я немного запутался. 

вроде в киеве все всех матюкают, а потом все единогласно голосуют. причем по совершенно различным законам.

А где Вы видели гаишников с простреленным ухом депутатов с чистой совестью?

Link to post
Share on other sites

кожен бачить світ через призму того, що у нього в голові..

Все буде добре..

Дякуємо кримським татарам та іншим небадужим кримчанам..

 

Edited by torgovec
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
19 минут назад, Дмитро сказал:

Почему в Крыму не ввели военное положение?

тому що це непідконтрольна українській владі територія..чи Ви про Москву?

Link to post
Share on other sites

З’явився підписаний Указ Президента за номером №393/2018.
В ньому доданий такий пункт:

3. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".


Шукаємо що це означає. Конституція України:

 

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

 

Прим.
Тобто обшуки без рішення суду.

 

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

 

Прим. Отримання інформації з вищезазначених місць без рішення суду.

 

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.
Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

 

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

 

Прим.
Обмеження переїздів.

 

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

 

Прим.
Не поширюйте недостовірну інформацію. Свободою слова не прикриєтеся.
Доречі, достовірну інформацію про пересування військових теж поширювати не варто.

 

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

Прим.
Референдуми та вибори на ці 30 днів заборонені.

 

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

 

Прим.
Мітинги, демонстрації, збори, походи заборонені на 30 днів.

 

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

 

Прим.
Конфіскація майна без рішення суду.

 

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.
Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.
Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

 

Прим.
Це вже цікаво. Офіційно в телекомі монополій не існує, а права споживачів можуть не захищати.

 

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.
Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.
Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.
Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

 

Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.
Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей.
Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку.
Заборона страйку можлива лише на підставі закону.

 

Прим.
Можуть примусити працювати на військових.

 

Стаття 53. Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є обов'язковою.
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.
Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.
Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.

 

Прим.
Гарантувати право на навчання в умовах війни, мабуть, неможливо, тому логічно.

 

Щодо першої частини восьмої статті Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, то в минулий раз писали. Тепер зрозуміло, що військове командування разом із військовими адміністраціями можуть робити. Військові адміністрації не бачив щоб десь створювались. Президент заявляв, що вони створюватись не будуть “На час дії воєнного стану не будуть створюватися військові адміністрації, а створюватимуться лише штаби оборони. Про це повідомив президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, йдеться на сайті АП.” (с)

 

В законі чітко вказано, що всі обмеження “можуть” запроваджуватися, що не означає неминучість такої дії.

Link to post
Share on other sites

Ну а вот и отголоски войны, так сказать. В 9 вечера порвали кабло ЕТТ. Обычно у них реакция моментальная, я знаю начинали чинить и в 3-4 ночи. И время простоя редко когда было более 4-5 часов. Звоню, спрашиваю что и как? Когда? Ответ убил. В связи с военным положением! работы начнутся завтра в 9 утра. Все пиз,,ц товарищи, война началась. Итого простой получился 16,5 часов.

Link to post
Share on other sites
 • bot unpinned this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • By zabiyako
   Законопроєкт №8087 виписаний таким чином, що дає Держспецзв'язку з залученням СБУ та Кіберполіції право повного доступу в будь-який момент до будь-якого сервера в Україні та розповсюджуються на всіх суб'єктів без винятку, включаючи МО та Генштаб.
   https://internetua.com/the-daily-beast-rosiiski-agenti-prisutni-v-usih-aspektah-ukrayinskogo-jittya-pocsinauacsi-z-parlamentu
    
  • By Foster
   Обеспечивать по максимуму безопасность себя, семей и сотрудников.
    
   Поддерживать связь при условии остутствия угрозы жизни.
    
   Помогать информационному фронту, доводя до сведения абонентов необходимую информацию (информация берется с официальных источников: Рада, КабМин, Обл-,рай-,горадминистрации)
    
   У большинства провайдеров есть доступ к осбб или прямо на крыши. Это можно использовать для проверки наличия меток на крышах домов или для донесения этой информации главам ОСББ. Полиция просит закрыть доступ к крышам.
    
   У провайдеров есть возможность помогать каналами, серверами силовым структурам как минимум. Есть знания для такой помощи. Пока официальные чины говорят, провайдеры могут делать. Как это было с подключением садов, школ и прочего.
    
   Делиться информацией на тему того какие есть защищенные каналы связи. К примеру использование Signal, Element
   Стараться не использовать то, что не поддерживает e2ee. Думаю все знают что это такое.
   WhatsApp отпадает: http://www.pravda.com.ua/news/2022/02/26/7326018/
   Telegram специально нужно включать шифрование, в целом по обзорам, у него безопасность ниже, чем у Signal.
   Статья о том, чем телеграм не ок. 
    
   Искать методы организации связи, которые можно использовать без доступа к Internet.
    
   К примеру Briar. 
   Или Fireside.
   Какие еще есть? Кто что тестил? 
    
   Укравтодор призывает демонтировать знаки на дорогах. Сетевики часто в полях, снимаете?
    
   Распространяется легкий метод помощи в обеспечении неустойчивости сайтов рф
    
   Есть еще вот такая страничка, которая просто генерит трафик на сайты. Не особо эффективно, но открыть не помешает, чем больше, тем лучше. 
    
   Почему бы еще и доступ не ограничить к ним туда
   К примеру берем адреса с ip2location. Экспортируем Russian Federation.
    
   Перелік російських AS за версією НКЕК russia_as_list.xlsx
    
   Военные нуждаются в информация, грубо говоря в глазах и ушах.
   У кого есть камеры, какой-то мониторинг, делитесь с ними.
    
   Для реагирования на продвижение техники сделали в телеграме бота:
   @stop_russian_war_bot
   Скидывайте фото и координаты чужой техники и личного состава.
    
   10.03.2022
   Минцифры создало бота с авторизацией через Дию для сообщений о вражеских передвижении и дислокации.
   Авторизация нужна чтобы бота нельзя было заспамить.
   https://t.me/evorog_bot
    
   Для предупреждения терроризма и сепаратизма СБУ в Херсоне сделали бота в телеграме, куда можно отправлять обнаруженные факты
   @SBU_Kherson_bot
    
   Боти від Мінцифри
    
   СБУ запускає 2 нових чат-бота: для ідентифікації зрадників і мародерів
   З їхньою допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців.
   >> На чат-бот @Traitor_Search_bot ви зможете надіслати інформацію про:
   ▪️ зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами
   ▪️ інтернет-агентів, які «зливають» ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників
   >> Другий чат-бот @stop_marauder_ua_bot призначений для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни. Ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті: stopmarauder.com.ua

   + Департамент кіберполіції створив телеграм бота ⬇️⬇️⬇️
   ⏺ @ukraine_avanger_bot 
    
   Ще один спосіб інформаційної боротьби з окупантами:
    - вибирайте на Google Maps популярні місця в російських містах;
    - залишаєте відгуки, бажано прикріпити фото.
    
   Еще один канал, где выкладываются потенциальные цели для попытки удаления их с сервисов:
   https://t.me/stoprussiachannel
    
   ITarmy https://t.me/itarmyofukraine2022
    
   DDoS4all https://t.me/ddos_for_all
    
   Як створювати навантаження для серверів запорєбріка
   https://github.com/SlavaUkraineSince1991/DDoS-for-all
    
   Чат-бот з фіксації злочинів Росії для Гааги!
    
   Загальна інструкція для боротьби із засобами зв'язку і соціальними медіа окупантів
   https://telegra.ph/Obshchaya-instrukciya-po-borbe-s-kanalami-okkupantov-03-01
    
   Всі важливі для державної безпеки заяви оперативно публікуються на сторінках державної влади та силових структур! Ось перелік цих ресурсів для перевірки:
    
   🪖Як допомогти українській армії фінансово. Зібрали список способів оплати
    
    
   Делитесь у кого что есть по практическому использованию ресурсов операторов и провайдеров без демагогии, флуда, упреков и сарказма.
  • By nordstream
   Что за бред? Как крендель мог "бесплатно воровать интернет" чтобы "незаконно продавать интернет"?
    
    
    
  • By pr0lan
   Друзья, ткните в закон, который регламентирует сколько и какой информации обязан хранить провайдер/оператор. В каком виде, и ответственность, если не хранит.
   Читаю статью 39 нужного закона и никак ума не доберу что там хотят. Спасибо огромное. Тут просто ухвала пришла (да, дошли кибера аж до суда, бо по запросу были посланы). 
  • By strellson
   Пиздец подкрался незаметно.
    
   Фізична особа – підприємець, яка здійснює діяльність, з надання провайдерських послуг доступу до мережі Інтернет, що належить до класу 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв’язку», не може бути платником єдиного податку першої – третьої групи.
   При цьому відповідно до п.п. 5 п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ.

×
×
 • Create New...