Jump to content
Local
AM(satlaw)

Обсуждение вопросов об авторском праве и смежных правах

Recommended Posts

На сайте Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України размещен для обсуждения законопроект "Про авторське право і суміжні права" (в новой редакции).

Среди прочего законопроект также вносит изменения в Закон України “Про електронну комерцію”:

Цитата

14. У Законі України “Про електронну комерцію” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 45, ст. 410):

1) частину четверту статті 9 доповнити абзацом такого змісту:

«Обмеження відповідальності постачальника послуг проміжного характеру в інформаційній сфері, що надає послуги постійного зберігання інформації на запит одержувача послуг хостингу, застосовуються лише якщо він не відігравав активної ролі, що дозволяє йому мати знання або контроль над даними, що зберігаються. Постачальник послуг проміжного характеру відіграє активну роль, коли він надає допомогу, яка тягне за собою, зокрема оптимізацію подання пропозицій щодо продажу або їх просування. Якщо постачальник послуг проміжного характеру в інформаційній сфері, що надає послуги постійного зберігання інформації на запит одержувача послуг (хостингу), не відіграє такої активної ролі, на нього не поширюється обмеження відповідальності, передбачені цією статтею, якщо, незважаючи на те, що йому були відомі факти чи обставини, на підставі яких добросовісний суб’єкт господарювання повинен був би знати, що відповідні пропозиції є незаконними, він не вжив швидких дій з метою усунення можливості доступу чи припинення доступу до інформації, у тому числі відповідно до вимог законодавства про авторське право і суміжні права.»;

2) статтю 17 доповнити частинами п’ятою – сьомою такого змісту:

«5. Винятки з відповідальності, встановлені в статті 9 цього Закону, охоплюють лише випадки, коли діяльність постачальників послуг проміжного характеру обмежена технічним процесом оператора та надання доступу до комунікаційних мереж, через які інформація, доступна для третіх сторін, передається або тимчасово зберігається з єдиною метою зробити передачу більш ефективною та ця діяльність має просту технічну, автоматичну та пасивну сутність, яка передбачає, що постачальник послуг проміжного характеру не має ні знань, ні може контролювати інформацію, що передається чи зберігається.

6. Обмеження відповідальності постачальників послуг проміжного характеру не впливають на можливість вимагати від постачальників послуг проміжного характеру припинити або попередити порушення прав третіх осіб.

7. На постачальників послуг проміжного характеру не покладається ні загальне зобов’язання при наданні послуг, на які поширюється стаття 9 цього Закону, здійснювати моніторинг інформації, яку вони передають або зберігають, ні загальне зобов’язання активно шукати факти або обставини, які вказують на незаконну діяльність.».

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, AM(satlaw) сказав:

OTT, IPTV і авторське право

Правові наслідки надання послуг провайдерами ОТТ з точки зору авторського права та суміжних прав

 

AM(satlaw), не расстраивайся, тренируйся и думаю с такими темпами где то к 2022 году ты поймешь о чем пишешь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Законопроектом № 4004 від 01.09.2020 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів" предлагается изложить часть 4 статьи 39 ЗУ "Про телекомунікації" в следующей редакции (полужирным выделены предлагаемые изменения):

 

"Стаття 39. Обов’язки операторів і провайдерів телекомунікацій

4. Оператори телекомунікацій зобов’язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими підрозділами оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а також недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення. Оператори телекомунікацій  зобов’язані  забезпечувати  захист зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вот: 1984 не за горами. Ждём-с...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любая связь, особенно интернет, будут  взяты под контроль. Людьми нужно управлять. Общество деградирует. Средства управления становятся проще. Лексикон сужается. Кругозор уменьшается. Понимающие стареют и умирают. Бунтари - покупаются. Нация - вырождается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

×