Jump to content
Local
AM(satlaw)

Обсуждение вопросов об авторском праве и смежных правах

Recommended Posts

2 часа назад, lemosh сказал:

продолжайте мысль ;).. почему?

А смысл разжовывать ? Просто подумать и поанализировать , не ? Как привести в соответствие свою деятельность чтобы соответствовать пункту-
Випадки звільнення від відповідальност
і, встановлені в цій статті, включають лише випадки, коли діяльність постачальників послуг інформаційного суспільства обмежена технічним процесом оператора та наданням доступу до комунікаційних мереж, через які доступна для третіх сторін інформація передається або тимчасово зберігається з єдиною метою - зробити передачу більш ефективною; ця діяльність має суто технічний, автоматичний та пасивний характер, що означає, що постачальник послуг інформаційного суспільства не має ні знань, ні контролю щодо інформації, яка передається або зберігається.
 

Відповідальність постачальників посередницьких послуг: «Просто посередник»

1. Якщо надається послуга в інформаційному суспільстві, яка полягає в передачі через комунікаційну мережу інформації, наданої одержувачем послуги, або забезпеченні доступу до комунікаційної мережі, то Сторони гарантують, що постачальник послуг не несе відповідальності за інформацію, що передається, за умови, що постачальник:

а) не ініціює передачу;

 не вибирає одержувача передачі; і

c) не вибирає та не модифікує інформацію, що міститься в передачі.

2. Акти передачі або забезпечення доступу, що згадуються в пункті 1 цієї статті, включають автоматичне, проміжне і тимчасове зберігання інформації, що передається, оскільки це має місце з єдиною метою здійснення передачі через комунікаційну мережу, і за умови, що інформація не зберігається протягом будь-якого строку, довшого, ніж це обґрунтовано необхідно для такої передачі.

3. Ця стаття не впливає на можливість для судового або адміністративного органу відповідно до правових систем Сторін вимагати від постачальника послуг припинити або попередити порушення.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стаття 9. Правовий статус постачальника послуг проміжного характеру у сфері електронної комерції

...

4. Постачальник послуг проміжного характеру в інформаційній сфері не є стороною електронного правочину, предметом якого виступають товари, роботи або послуги, інші ніж послуги проміжного характеру в інформаційній сфері (реєстрація доменних імен або IP-адрес, присвоєння інших мережевих ідентифікаторів, фіксація часу відправлення/надходження електронного повідомлення, надання доступу до мережі Інтернет та інших інформаційно-телекомунікаційних систем тощо), і не несе відповідальності за зміст переданої чи отриманої інформації та за шкоду, завдану внаслідок використання результатів таких послуг, за умови, що він не є ініціатором передачі такої інформації, не обирає її одержувача та не може змінити її зміст.

 

Постачальник послуг проміжного характеру в інформаційній сфері, що надає послуги проміжного (тимчасового) зберігання інформації, наданої одержувачем послуги, з єдиною метою - покращити подальшу передачу інформації іншим одержувачам послуги на їхню вимогу, не несе відповідальності за автоматичне, тимчасове та проміжне зберігання інформації і за шкоду, завдану внаслідок використання результатів таких послуг, за умови що він не змінює зміст інформації, виконує умови доступу до інформації, включаючи законодавчі вимоги доступу до інформації про власника мережевого ресурсу, виконує правила оновлення інформації у спосіб, який визнаний і використовується у промисловості, не перешкоджає законному використанню технологій, які визнані та використовуються у промисловості, при отриманні даних про використання інформації вдається до швидких дій з метою унеможливлення доступу до інформації, яку він зберігав, після того як йому стало відомо, що інформація в первинному джерелі передачі була видалена з мережі або доступ до неї унеможливлено, або є рішення суду про видалення чи унеможливлення доступу.

{Частину четверту статті 9 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1977-VIII від 23.03.2017}

 

Постачальник послуг проміжного характеру в інформаційній сфері, що надає послуги постійного зберігання інформації на запит одержувача послуг хостингу, не несе відповідальності за зміст переданої чи отриманої інформації, яка зберігається на запит отримувача послуг, та за шкоду, завдану внаслідок використання результатів таких послуг, за умови що у нього відсутні відомості про незаконну діяльність або факти чи обставини, які вказують на те, що діяльність має ознаки незаконної, або стосовно вимог про відшкодування збитків від такої незаконної діяльності, та постачальник після отримання таких відомостей вдається до швидких дій з метою усунення можливості доступу чи припинення доступу до інформації, у тому числі відповідно до вимог законодавства про авторське право і суміжні права.

{Частину четверту статті 9 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1977-VIII від 23.03.2017}

 

Стаття 17. Відповідальність учасників відносин у сфері електронної комерції

...

4. Постачальник послуг проміжного характеру несе відповідальність за зміст переданої та отриманої інформації та за шкоду, завдану внаслідок використання результатів таких послуг, за умови відсутності в його діях будь-якої з обставин, що звільняють його від відповідальності, встановлених статтею 9 цього Закону.

{Статтю 9 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1977-VIII від 23.03.2017}

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

AM(satlaw)

Юрист, это чел который ложит нормы жопка до жопки не вникая в суть.

Профильный юрист, это чел который в теме на техническом уровне и уже нормы ложит жопка до жопки понимая какая норма относится к профилю(специализированная), а какая вода на киселе (общая).

Хороший профильный юрист, это чел который ВААБЩЕ НИКОМУ НЕ ВЕРИТ, ситуацию ОЦЕНИВАЕТ с позиции логики, при необходимости сомневается в сказанном оппонентом как следствие РОЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО с целью не птичку поставить в вопросе, а НАЙТИ ОТВЕТ НА ВОПРОС.

 

После десяти страниц прений, нам удалось посеять сомнения в твоей голове на счет здравого смысла относительно приведенных норм и ты решил принципиально найти ответ и нашел.

И ответ - УРЕГУЛИРОВАЛ ВОПРОС.

 

В 15.02.2018 в 09:12, pavlabor сказал:

Я подводил к определению целевой аудитории темы, разложил по полочкам и возражений не последовало. Напомню.

Есть ТРК.

Есть провайдер телесети.

Есть контент провайдер.

Есть интернет провайдер.

 

ТРК (1+1,5,112..) создает продукт "телепрограмма" и на усвое усмотрение и условиях предоставляет право на его распространение.

Провайдер телесети (Зеонбуд) на основании договора с ТРК РАСПРОСТРАНЯЕТ телепрограммы в своей ЭФИРНОЙ многоканальной телесети.

Контент провайдер (диван, олл.тв) на основании договора с ТРК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ возможность клиентам СМОТРЕТЬ телепрограммы с их сервера (IPTV, OTT) в сети Интернет.

Интернет провайдер (Киевста, Воля, Триолан) предоставляет доступ к сети Интернет и в том числе к серверам контент провайдерам диван, олл.тв без права прослушивать трафик клиента. Клиенты имеющие доступ САМОСТОЯТЕЛЬНО  подключаются к серверам IPTV, OTT и на СВОЙ ВЫБОР просматривают телеканалы.

 

Отношения с правообладателем затрагивают исключительно ТРК, провайдеров телесетей и контент провайдеров которые решили установить сервера для просмотра телепрограмм в Интернете (IPTV, OTT).

Под лицензирование Нацрадой подпадают исключительно ТРК и провайдеры телесетей.

Распространение телепрограмм НЕ в телесетях лицензированию не подлежит, поэтому контент провайдеры (диван, олл.тв) НЕ могут иметь лицензий "провайдера програмної послуги" (IPTV, OTT).

По эим же причинам не могут иметь лицензии и Интернет ТРК, например Громадське TV.

Интернет провайдер, который обеспечивает исключительно транспорт, к этой теме не имеет АБСОЛЮТНО никакого отношения.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Украина взяла на себя обязательство имплементировать нормы Подраздела 2 (Відповідальність постачальників посередницьких послуг) в ст. 249 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Законом № 1977-VIII від 23.03.2017 были внесены соответствующие изменения в Закон "Про електронну комерцію".

Если возникают сомнения, то в ЕС аналогичные нормы содержатся в Директиве 2000/31/ЄС "Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку" (см. ст.ст. 12-14)

 

Стаття 17. Відповідальність учасників відносин у сфері електронної комерції

...

4. Постачальник послуг проміжного характеру несе відповідальність за зміст переданої та отриманої інформації та за шкоду, завдану внаслідок використання результатів таких послуг, за умови відсутності в його діях будь-якої з обставин, що звільняють його від відповідальності, встановлених статтею 9 цього Закону.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Остается ответить на вопрос, как квалифицировать действия провайдера, за которые он будет нести ответственность, в связи с передачей информации, если такая информация является телепрограммой?

Ответ я дал в начале темы.

Edited by AM(satlaw)
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В чем тут сомнения?

Стаття 17. Відповідальність учасників відносин у сфері електронної комерції

4. Постачальник послуг проміжного характеру несе відповідальність за зміст переданої та отриманої інформації та за шкоду, завдану внаслідок використання результатів таких послуг, за умови відсутності в його діях будь-якої з обставин, що звільняють його від відповідальності, встановленихстаттею 9 цього Закону.

Стаття 9. Правовий статус постачальника послуг проміжного характеру у сфері електронної комерції

4. Постачальник послуг проміжного характеру в інформаційній сфері не є стороною електронного правочину, предметом якого виступають товари, роботи або послуги, інші ніж послуги проміжного характеру в інформаційній сфері (реєстрація доменних імен або IP-адрес, присвоєння інших мережевих ідентифікаторів, фіксація часу відправлення/надходження електронного повідомлення, надання доступу до мережі Інтернет та інших інформаційно-телекомунікаційних систем тощо), і не несе відповідальності за зміст переданої чи отриманої інформації та за шкоду, завдану внаслідок використання результатів таких послуг, за умови, що він не є ініціатором передачі такої інформації, не обирає її одержувача та не може змінити її зміст.

 

Тут проблема понимания лежит в сваливании в кучу разной деятельности

В 13.02.2018 в 21:08, pavlabor сказал:

Подозреваю что вы не понимаете разницу в точках перехода права.

Оператор КТВ, покупает контент и ДОСТАВЛЯЕТ КЛИЕНТУ, транслирует, ретранслирует, вещает до УСТРОЙСТВА КЛИЕНТА (телевизора) Информация находится в собственности Оператор КТВ на протяжении всего маршрута транспортировки и переход прав осуществляется на телевизоре клиента.

Оператор интернета, ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КЛИЕНТУ ДОСТУП к сети интернет, дальше клиент самостоятельно получает контент от УСТРОЙСТВА КОНТЕНТ ОПЕРАТОРА (сервера ОТТ), оплатив оператору интернета транспортировку. Оператор КТВ передает право на информацию клиенту на выходе со своего сервера и дальнейшая передача идет информации которая является собственностью клиента.

Оператор КТВ, предлагает информацию (телепрограмму, контент) и после запроса/вибора клиента ИНИЦИИРУЕТ построения канала связи до клиента для передачи информации. Подпадает под определение п 4. ст 17.

Оператор интернета, не участвует в отношениях, занимается только транспортом, при чем не телепрограммы а информации. Подпадает под определение п 4. ст 9.

Отсюда Оператор КТВ несет ответственность, а Оператор интернета не несет ответственности, хотя оба занимаются "передачею інформації".

Edited by pavlabor

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Если есть сомнения относительно участия оператора интернета в отношениях рекомендую перечитать решение суда ЕС, ссылка на которое имеется выше в этой теме. Там как раз про авторское право, провайдера интернета, поставщика посреднических услуг, статью 8(3) Директивы 2001/29/EC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Решение суда выше не относится к интернет провайдерам, там речь идет о хостинг компаниях, то есть контент провайдерах.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перечитайте еще раз решение суда. Обратите внимание на ответ на первый вопрос, который поставил суд.

В решении идет речь об ответственности провайдера интернет (UPC Telekabel, an internet service provider), который обеспечивает доступ к сайту, на котором находится противоправный контент.

Такой провайдер, по мнению суда, должен рассматриваться, как посредник (по классификации украинского законодательства - постачальник послуг проміжного характеру) и на него может быть наложен запрет, запрещающий провайдеру интернет-услуг разрешать своим клиентам доступ к веб-сайту с противоправным контентом.

Возникает вопрос, за какие действия несет ответственность провайдер.

Ответ можно вывести из правовой позиции суда, размещенной в конце решения. Там ссылка на ст.3(2) Директивы 2001/29/EC. В этом пункте речь идет в т.ч. о передаче телепрограмм.

 

 

 

Edited by AM(satlaw)
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 минут назад, AM(satlaw) сказал:

Перечитайте еще раз решение суда. Обратите внимание на ответ на первый вопрос, который поставил суд.

В решении идет речь об ответственности провайдера интернет (UPC Telekabel, an internet service provider), который обеспечивает доступ к сайту, на котором находится противоправный контент.

Такой провайдер, по мнению суда, должен рассматриваться, как посредник (по классификации украинского законодательства - постачальник послуг проміжного характеру) и на него может быть наложен запрет, запрещающий провайдеру интернет-услуг разрешать своим клиентам доступ к веб-сайту с противоправным контентом.

Возникает вопрос, за какие действия несет ответственность провайдер.

Ответ можно вывести из правовой позиции суда, размещенной в конце решения. Там ссылка на ст.3(2) Директивы 2001/29/EC. В этом пункте речь идет в т.ч. о передаче телепрограмм.

 

 

 

За никакие. Вы разницу , между "запретить доступ абонента к противоправному контенту" расположенному в епенях и  " ответственности за ретрансляцию улавливаете? 
Что вас так тут зацепило то? Запретить доступ (что вполне коррелирует с законом о телекоммуникациях, не = наказать "просто посредника" за нарушение авторского права. Таких решений "запретить доступ" вагон и тележка. Но провайдер никогда не отвечал за то что где-то там на сайте к которому он запретил доступ водку и медикаменты продают) И откатов за эту лицензионную деятельность ни у кого еще ума не хватило требовать)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня интересует решение суда

Цитата

Исходя из этого, Суд (Четвертая палата) настоящим постановляет:

1.       Статья 8 (3) Директивы 2001/29 / EC Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года о согласовании некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе должна толковаться как означающая, что лицо, которое делает охраняемый предмет доступным для общественности на веб-сайте без согласия правообладателя в целях статьи 3 (2) этой директивы использует услуги провайдера интернет-услуг лиц, обращающихся к этому предмету, который должен рассматриваться как посредник по смыслу статьи 8 (3) Директивы 2001/29.

2.       Основные права, признанные законодательством ЕС, должны толковаться как не исключающие судебный запрет, запрещающий провайдеру интернет-услуг разрешать своим клиентам доступ к веб-сайту, размещающему защищенный предмет онлайн без согласия правообладателей, когда в этом предписании не указывается меры, которые должен получить этот поставщик доступа, и когда поставщик доступа может избежать принудительных санкций за нарушение этого судебного запрета, показывая, что он принял все разумные меры, при условии, что (i) принятые меры не излишне лишают пользователей Интернета возможности законный доступ к имеющейся информации и (ii) что эти меры влияют на предотвращение несанкционированного доступа к охраняемому предмету или, по крайней мере, из-за того, что это затрудняет достижение и серьезно обескураживает пользователей Интернета, которые пользуются услугами адресата этого запрета на доступ к предмету, который был предоставлен в нарушение прав интеллектуальной собственности, что является вопросом для национальных властей и судов.

лицо, которое делает охраняемый предмет доступным для общественности на веб-сайте без согласия правообладателя

 - это контент оператор например Верховна Рада України или реєстр судових рішень

использует услуги провайдера, должен рассматриваться как посредник - это хостинг оператор, например Ukrnames, на мощностях которого желающие размещают свои сайты.

Опять же в решении говорится что "должны толковаться как не исключающие судебный запрет", это означает что если пострадавший мне предоставит решение суда что какой то хостер нарушает его права, я забаню такого хостера.

К интернет операторам или каких называют  ISP (интернет сервис провайдери), даное судебное решение не имеет никакого отношения.

 

 

Edited by pavlabor

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, AM(satlaw) сказал:

запрет, запрещающий провайдеру интернет-услуг разрешать своим клиентам доступ к веб-сайту

 

Інтернет-провайдери не надають своїм клієнтам доступ до абстрактного веб сайту. І не несуть відповідальності за його вміст. Інтернет-провайдери надають послугу доступу до Інтернет (а деякі - взагалі лише послугу оренди порту на своєму обладнанні)

Доступ до сайту надає хостинг (датацентр, тощо)

 

Інтернет-провайдер може надавати доступ лише до свого власного сайту, за вміст якого, звісно, несе відповідальність. На цьому його функції закінчуються.

Edited by andryas

Share this post


Link to post
Share on other sites

AM(satlaw), вам нехочуха платит троллить, не пойму?

В том решении сказано, что правообладатели решением суда (injunction) могут просить провайдера остановить нарушающие действия третьей стороны, следуя национальным законам страны члена ЕС. И что у провайдера не возникает ответственности за нарушения интеллектуальных прав, а может возникать только за неисполнение решения суда. Провайдер так же не должен жертвовать чем-то чрезмерно для исполнения решения суда по блокировке сайта. Что важно, т.к. в ЕС можно аргументировать, что если блокировка сайта затронет другие сайты других людей, то этого может быть вполне достаточно, чтобы не возникала ответственность за неблокировку.

Цитата:
"Secondly, such an injunction allows its addressee to avoid liability by proving that he has taken all reasonable measures. That possibility of exoneration clearly has the effect that the addressee of the injunction will not be required to make unbearable sacrifices, which seems justified in particular in the light of the fact that he is not the author of the infringement of the fundamental right of intellectual property which has led to the adoption of the injunction."

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, ttttt сказал:

AM(satlaw), вам нехочуха платит троллить, не пойму?

В том решении сказано, что правообладатели решением суда (injunction) могут просить провайдера остановить нарушающие действия третьей стороны, следуя национальным законам страны члена ЕС. И что у провайдера не возникает ответственности за нарушения интеллектуальных прав, а может возникать только за неисполнение решения суда. Провайдер так же не должен жертвовать чем-то чрезмерно для исполнения решения суда по блокировке сайта. Что важно, т.к. в ЕС можно аргументировать, что если блокировка сайта затронет другие сайты других людей, то этого может быть вполне достаточно, чтобы не возникала ответственность за неблокировку.

Цитата:
"Secondly, such an injunction allows its addressee to avoid liability by proving that he has taken all reasonable measures. That possibility of exoneration clearly has the effect that the addressee of the injunction will not be required to make unbearable sacrifices, which seems justified in particular in the light of the fact that he is not the author of the infringement of the fundamental right of intellectual property which has led to the adoption of the injunction."

Ну переведите теперь каким боком это лежит к ответственности провайдера за транспортировку пакетов с этого сайта к конечному потебителю? И на каком этапе ему начинать платить маржу интеллектуальному владельцу контента)?
 Собственно видим то что видим и то что практикуется в других направлениях "противоправных"контентов. Не более.. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Там вся суть решения суда, что посредники не являются нарушителями, а лишь могут быть использованы для остановки нарушителей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Угх, сколько уже понаписали с моего последнего визита %)

Но тут закралась одна мысль, которую хотел бы прояснить.

 

Для чего возвращаемся к ситуации:

"Всё.ТВ сделало доступным для всех в глобальном интернете свой сервис, через который транслирует/ретранслирует объекты авторского права. Клиент может получать доступ к сервису через обычную услугу общего Интернет".

 

Вопрос:

1) есть ли тут ретрансляция на стороне оператор/провайдера Интернет.

2) возникает ли обязанность у оператора/провайдера Интернет заключать письменный договор с сервисом.

3) если отсутствует письменный договор, то обязан ли оператор полностью "перекрыть кислород" сервису для своих клиентов.

 

Пока что мои варианты такие:

1) Дело ясное что дело темное.

2) Не возникает при условии, что сервис не имеет претензий к провайдеру/оператору.

3) Не обязан если сервис того не требует.

 

Объясню 2) и 3).

В плане авторского и смежных прав, насколько помню, ответственность наступает при наличии пострадавшего.

Одна из причин, почему кошмарят относительно Микрософта, Адоб,и не кошмарят относительно многих других - нет заявлений от других.

То есть если пострадавшего нет (то есть если сервис не против - а он не против, так как у него это обычно вывешено прямо на сайте) - то не вижу причины не пропускать трафик от сервиса к клиенту. Понятно, что на общих условиях.

Если сервис против, чтобы его публично доступный (то есть по сути публічне сповіщення/виконання) сервис был доступен для всех провайдеров, то он как минимум должен об этом заявить. А как максимум принять соответствующие меры (то есть по тем же ип отсеивать). Почему сам - обычно он ретранслирует, и обычно в договорах с правообладаетлями в таком случае прописывается, что сервис должен принять все возможные меры по недопущению нарушения прав. Публичный доступ такой мерой не является и сервис может получить по шапке уже от правообладателя.

АМ, это так?

ПС: есть конечно, такой момент, как изобретальная наша налоговая %), которая даже при остутсвии пострадавшего пытается приклеить неправомерную выгоду и, как результат, неуплаченные налоги %)) Но то из другой оперы.

Edited by BlackVS

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы же о другом. Чихать что там себе думает сервис. Вернее он думает как бы таньгу заколотить. Все же в курсе, что трыни тв дает 4 мака на клиента. При этом не против если пров делит по два мака на двух клиентов. Этакий тонкий наеб правообладателей. Ну а раз они наебывают, почему бы и их не вздрючить на ту же таньгу.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, Кеша сказал:

Все же в курсе, что трыни тв дает 4 мака на клиента. При этом не против если пров делит по два мака на двух клиентов.

Я не в курсе.

Можно подробней на каком уровне "пров делит по два мака на двух клиентов"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 16.02.2018 в 15:23, AM(satlaw) сказал:

2 hex@set

 

ретрансляція - прийом і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або істотних частин таких програм, які транслюються мовником;

 

Даже если завтра изобретут какой-нибудь шмамутатор, шмичь и т.п. и это будет использоваться для приема и одновременной передачи телепрограмм, то и тогда это будет ретрансляцией. 

2 dr.ghost

Тогда придется доказывать в суде, что это не была запись

Если будет установлено, что имела место запись телепрограммы, то такая запись и последующая передача также будет подпадать под регулирование ЗУАиСП, но не как ретрансляция

 

"повних і незмінних телерадіопрограм або істотних частин"

 

Телепрограмма на оборудовании оператора или провайдера не существует не записывается и  не обрабатывется как целостный ОИС, по этому говорить о РЕТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕПРОГРАММ  и даже СУЩЕСТВЕННЫХ ЧАСТЕЙ в этом случае совершенно не корректно. Даже если оператор/провайдер использует кеширование или прокси для каких-то видов трафика!

Как целостный ОИС телепрограмма существует только  в начале и в конце цепочки: у того кто производит трансляцию в сети интернете и того кто ее смотрит (абонент). 

Оператор/провайдер безусловно принимает и отновременно передает, но не телепрограммы, а "нолики" и "единички". Знать о сути того во что складываются эти "нолики" и "единички" у клиента оператору/провайдеру не положено!

Это касается любого контента, не только телепрограмм.

 

 

Edited by grisha0

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 grisha0

1. Там еще одно условие есть - "одночасна"

Если телепрограмма будет записываться на оборудовании оператора или провайдера, то это уже не будет ретрансляция, а будет запись + трансляция (с точки зрения смеджного права).

2. Ретрансляторы радиосигнала ведь тоже не музыку или там театральные постановки ретранслируют, а волны.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, pavlabor сказал:

Можно подробней на каком уровне "пров делит по два мака на двух клиентов"?

 

в их биллинге просто забиваются маки. До 4х шт на абона. Типа 4 устройства у хомяка.

в реалии никто не мешает забить маки 4х разных абонов.

ну а дальше получается у них пакет на 250 хомяков стоит 5000 грн в месяц

то есть подписка должна стоить 20 грн  за чела. 

а в реалии продают по 5 грн.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, AM(satlaw) сказал:

2 grisha0

1. Там еще одно условие есть - "одночасна"

Если телепрограмма будет записываться на оборудовании оператора или провайдера, то это уже не будет ретрансляция, а будет запись + трансляция (с точки зрения смеджного права).

2. Ретрансляторы радиосигнала ведь тоже не музыку или там театральные постановки ретранслируют, а волны.

трансляція (телерадіотрансляція)  -  початкова передача,  яка
здійснюється  наземними  передавачами,  за  допомогою   кабельного
телебачення  або  супутниками  будь-якого  типу  в  кодованому або
відкритому вигляді телевізійних чи  радіопрограм,  що  приймаються
населенням;

пряма трансляція  -   безпосередня   трансляція   теле-   або
радіопередач без попереднього запису і монтажу;

 

AM(satlaw), это термины для ТРК.

Но ты пиши, пока нехочуху прьёотъ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 минуты назад, Кеша сказал:

 

в их биллинге просто забиваются маки. До 4х шт на абона. Типа 4 устройства у хомяка.

в реалии никто не мешает забить маки 4х разных абонов.

ну а дальше получается у них пакет на 250 хомяков стоит 5000 грн в месяц

то есть подписка должна стоить 20 грн  за чела. 

а в реалии продают по 5 грн.

 

Если "Их" забивает мак пользователя, то это означает что между "Их" и абонами езернет, то есть они являются частью локальной сети.

Это может быть реализовано путем построения тунелей, или они выставляют у вас кеширующий сервер.

Так вот вопрос как расположено железо в процессе, кому оно принадлежит, потому как от этого зависит кончит нехочуха сейчас, или нужно еще дрочить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 pavlabor

1. До майнових прав організацій мовлення належить їх виключне право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

а) публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції; (ст. 41 ЗУАиСП)

 

Подумайте, кому и как ТРК может запрещать трансляцию телепрограммы, которая только что транслировалась?

Перед тем, как ответить, обратите внимание, что смежное право на телепрограмму возникает вследствие факта ее обнародования (ч. 2 ст. 37), поэтому ответ запрещать трансляцию еще не транслированной телепередачи не пройдет.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минут назад, pavlabor сказал:

Если "Их" забивает мак пользователя, то это означает что между "Их" и абонами езернет, то есть они являются частью локальной сети.

 

нет. устройство авторизуется на отт сервере по маку. это совсем не означает, что оно в локальной сети с этим отт сервером. так сделано у многих.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 минут назад, Кеша сказал:

 

нет. устройство авторизуется на отт сервере по маку. это совсем не означает, что оно в локальной сети с этим отт сервером. так сделано у многих.

В Интернете передается инфа только по IP, так и называется "Интернет протокол", если они где то там видят мак, то это означает что они в пределах одного эзернета или может быть ТОЛЬКО тунель. На уровне езернета инфа передается не по IP а по маку.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

×