Ну то хто в нас краще за всіх працює?
НКРЗІ провела опрацювання звітів операторів, провайдерів телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг за 2020 рік

Одним із пріоритетних напрямків діяльності НКРЗІ як регулятора є формування конкурентного середовища з метою забезпечення потреб громадян України у якісних телекомунікаційних послугах, забезпечення всебічного та періодичного інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг, що надаються операторами телекомунікацій.

З метою своєчасного інформування громадськості та відповідно до вимог Закону України «Про телекомунікації» та Положення про якість телекомунікаційних послуг, НКРЗІ щорічно розміщує узагальнені дані звітів операторів телекомунікацій.

Слід зазначити, що оператори та провайдери телекомунікацій мали змогу подавати звіти про якість телекомунікаційних послуг як через систему електронної звітності НКРЗІ, так і в паперовій формі.

Організаційно-правові засади всебічного та періодичного інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг, які надаються операторами, провайдерами телекомунікацій на ринку телекомунікацій, визначені Положенням про якість телекомунікаційних послуг.
Відповідно до вимог пункту 2 рішення НКРЗІ від 03.12.2019 № 581 оператори телекомунікацій в 2020 році здійснили випробування показників якості послуг фіксованого телефонного зв’язку, рухомого (мобільного) зв’язку та послуг із доступу до Інтернету.

На виконання вищезгаданого рішення надаємо узагальнені дані звітів операторів телекомунікацій, які здійснюють діяльність з надання телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв’язку, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та доступу до Інтернету за 2020 рік.
 
Аналіз отриманих даних показав дотримання всіма (100 %) операторами рухомого (мобільного) зв’язку встановлених рівнів якості, затверджених наказом Мінтрансзв’язку від 19.03.2010 № 147.

Наразі 16 операторів фіксованого телефонного зв’язку (12,5 % від кількості поданих звітів) зазначили окремі показники якості, рівні яких є нижчі за граничні норми, встановлені наказом Мінтрансзв’язку від 22.02.2010 № 91.

117 операторів та провайдерів, які надають послуги доступу до Інтернету, (8 % від кількості поданих звітів) зазначили окремі показники якості, рівні яких є нижчі за граничні норми, встановлені наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 28.12.2012 № 803.

Водночас слід зазначити, що 232 суб’єкти господарювання, які надають послуги доступу до Інтернету, 44 оператори фіксованого телефонного зв’язку та 2 оператори рухомого (мобільного) зв’язку здійснювали випробування ряду параметрів показників якості із залученням органів з оцінки відповідності - випробувальних лабораторій: ДП «УДЦР», ТОВ «Науково-технічний центр «Омніс», ДП «Укрметртестстандарт» та ТОВ «ІМК». Це свідчить про більшу достовірність інформації, наданої постачальниками послуг.

У 2020 році на 15 % збільшилась кількість суб’єктів господарювання, які оприлюднюють інформацію про рівні якості телекомунікаційних послуг на власних веб-сайтах або в друкованих засобах масової інформації. Це свідчить, що питання всебічного інформування споживачів про якість послуг стає важливим чинником для посилення конкуренції на ринку телекомунікації України та дієвим інструментом для розвитку телекомунікаційних послуг.

Узагальнена інформація щодо показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню, розміщена на офіційному веб-сайті НКРЗІ в підрозділі «Звіти операторів телекомунікацій» розділу «Якість телекомунікаційних послуг».


На сайті НКРЗІ є такий файл Zvity_Internet_2019.xlsx
Там вказано: "Дані операторів телекомунікацій щодо якості послуг із доступу до Інтернету, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню у 2020 році"
Хтось знає що це за дані? Це дані за двадцятий рік? Чи це дані за 2019 рік, які оприлюднені в минулому (2020) році?
Публікації за темою:
більше приховати
Джерело: nkrzi.gov.ua
Ви маєте увійти під своїм обліковим записом

loading