Как запретить 5G, не вызывая подозрения у санитаров
Петиция к Президенту набрала 25638 голосов:

Заборонити впровадження 5G через вкрай негативне його впливання на здоров`я!

Автор (ініціатор): Гордей Юліана Валеріївна
Дата оприлюднення: 07 квітня 2020
Дата відповіді : 20 липня 2020

Без клінічно підтвердженої доказової бази по безпечності даного виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні !

Теперь подоспел и ответ:

Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/092038-еп «Заборонити впровадження 5G через вкрай негативне його впливання на здоров’я!», розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 07.04.2020 громадянкою Ю.В.Гордей

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян» мною розглянуто розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію «Заборонити впровадження 5G через вкрай негативне його впливання на здоров’я!», яку підтримали 25 638 громадян.

Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію.

Вивчення впливу електромагнітних полів на здоров’я людей здійснюється Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючого випромінювання (далі – ICNIRP) із 1973 року. За результатами досліджень у 1999 році було розроблено рекомендації до встановлення граничних норм впливу електромагнітних полів на населення (https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf) та оновлено у 2020 році (https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf).

На базі проведених досліджень та рекомендацій ICNIRP Радою Європи було підготовлено рекомендації 1999/519/EC щодо гранично допустимого рівня електромагнітного випромінювання в діапазоні частот до 300 ГГц, в межах якого застосовуються всі відомі радіотехнології, включаючи 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, супутниковий та радіорелейний зв’язок і багато інших. 5G, або п’яте покоління, – це найновіша технологія, яка є наступною після 4G-мережі, що вже існує. Основними радіочастотними діапазонами для 5G в Європі та світі визначено діапазони частот 700 МГц та
3400-3800 МГц, планується також задіяти більш високочастотні діапазони. Це дасть змогу передавати великі обсяги даних з мінімальними затримками (одна з переваг 5G), що так само зробить можливим розвиток нових сервісів та технологій.

На сьогодні встановлено гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання для радіотехнічних об’єктів, що працюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частотах, а саме в діапазоні частот (хвиль) від 30 МГц до 300 ГГц. Європейський парламент наголошує, що при виконанні рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров’ю (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001526-
ASW_EN.html).

ICNIRP також вказує, що при дотриманні встановленого допустимого рівня електромагнітного випромінювання відсутня шкода здоров’ю людини від дії електромагнітних хвиль від 100 кГц до 300 ГГц незалежно від радіотехнології, яка використовується, а саме відсутня шкода для: електричної активності мозку, нейроендокринної системи, серцево-судинної системи, нервової системи, терморегуляції, імунної системи, крові та відсутній вплив на можливий розвиток онкологічних захворювань. Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що після багатьох
проведених досліджень не було виявлено шкідливого впливу на здоров’я бездротових радіотехнологій, у тому числі від 2G, 3G, 4G та 5G. Висновки ґрунтуються на дослідженнях, проведених у всьому радіочастотному спектрі (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/5g-mobile-networks-and-health). Таким чином, головним з погляду охорони здоров’я при впровадженні
технології 5G є нормування гранично-допустимих рівнів електромагнітного випромінювання.

У рамках хартії щодо охорони здоров’я населення та у відповідь на занепокоєння громадськості стосовно наслідків впливу електромагнітного випромінювання на здоров’я ВООЗ ще у 1996 році створила Міжнародний проект електромагнітного випромінювання (далі – Проект ЕМВ), зокрема, для оцінки наукових доказів можливих наслідків електромагнітного випромінювання на здоров’я в частотному діапазоні від 0 до 300 ГГц. Відповідно до інформації, висвітленої в рамках Проекту ЕМВ, підкреслюється необхідність просування існуючих міжнародних стандартів щодо врегулювання рівнів електромагнітного випромінювання. Велика кількість наукових знань щодо електромагнітних полів свідчить про безпідставність твердження стосовно сприяння мобільних технологій перенесенню хвороб. Міжнародні організації, що опікуються проблемами здоров’я людини констатують безпідставність таких припущень і відносно 5G (інформація Міжнародної комісії із захисту від неіонізуючих випромінювань (https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/covid19.html), Всесвітньої організації охорони здоров’я (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/myth-busters).

Відсутні будь-які докази, що підтверджують сприяння 5G у розповсюдженні COVID-19 або будь-якої іншої хвороби чи інфекції. На момент появи COVID-19 переважна більшість країн не мала, і на цей час не має мереж 5G. Отже, вони навіть теоретично не могли сприяти розповсюдженню COVID-19. Необхідно зазначити, що 5G є технологічним розвитком попередніх стандартів, зокрема 4G, а той зі свого боку 3G та 2G, які упродовж декількох десятків років довели свою безпечність і з погляду впливу випромінювання, і зважаючи на розповсюдження будь-якої іншої хвороби чи інфекції, у тому числі COVID-19.

Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Законом України «Про Кабінет Міністрів України» встановлено, що Уряд забезпечує проведення політики у сферах соціального захисту, охорони здоров’я, а також спрямовує і координує роботу міністерств й інших органів виконавчої влади.

Водночас слід зазначити, що Указом Президента України від 17.05.2019 № 242 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління» Кабінету Міністрів України доручено розробити за участю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інших заінтересованих державних органів та затвердити план заходів на 2019-2020 роки щодо впровадження в Україні у 2020 році системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління.

На сьогодні план заходів на 2019-2020 роки щодо впровадження в Україні у 2020 році системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління не затверджено.

З огляду на зазначене я звернувся до Прем’єр-міністра України та Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з пропозицією забезпечити ґрунтовне опрацювання цієї петиції, вжити заходів, спрямованих на комплексне вирішення порушеного питання, та інформувати населення нашої країни щодо впливу мобільних технологій (4G, 5G) на здоров’я людей.

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Публікації за темою:
більше приховати
nvr
2020-07-22 16:39:52
Avatar
культурный отсыл к пешему путишествию
SE66
2020-07-31 22:51:11
Avatar
Это точно подмечено. Более того из нашей страны сделали полигон для обкатки чего либо.
Земеля
2020-08-01 13:40:53
Avatar
Это точно подмечено. Более того из нашей страны сделали полигон для обкатки чего либо.
откуда такой бред? взять карту вышек 5г
https://www.speedtest.net/ookla-5g-map
почему в той же европе их докуя и тележка? 
 
Ви маєте увійти під своїм обліковим записом

loading