До уваги операторів, провайдерів телекомунікацій. Щодо роботи з тими, хто під санкціями
Згідно з частиною третьою статті 5 Закону України «Про санкції» рішення щодо застосування санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи - нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1 - 21, 23 - 25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов'язковим до виконання.
Указом Президента України від 02 лютого 2021 року № 43/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким застосовано відповідні санкції до юридичних осіб згідно з додатком 2 до цього рішення, зокрема щодо:
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
  • заборони користування радіочастотним ресурсом України;
  • припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.
Також Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким застосовано відповідні санкції до юридичних осіб згідно з додатком 2 до цього рішення, зокрема щодо:
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
  • припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.
Вказані Укази Президента України набирають чинності з дня їх опублікування.

Контроль за виконанням рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію цими Указами, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Зазначеними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України доручено Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України за участю Національного банку України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Опрацювавши перелік зазначених юридичних осіб встановлено відсутність у них діючих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та дозволів на використання номерного ресурсу, що видаються НКРЗІ. В реєстрах, ведення яких здійснюється Комісією, вказані юридичні особи також відсутні. Державне підприємство «Український державний центр радіочастот», яке відноситься до сфери управління Комісії, також інформує про відсутність у цих осіб діючих дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв, в тому числі щодо РЕЗ мовлення.

Разом з тим, звертаємо увагу операторів, провайдерів телекомунікацій, що статтею 39 Закону України «Про телекомунікації» передбачено обов’язок здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства, за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів.

Слід зазначити, що зобов'язання операторів, провайдерів телекомунікацій додержуватися вимог законодавства передбачено також:
  • пунктом 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295;
  • пунктом 3 Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, затверджених рішенням НКРЗІ від 19.11.2019 № 541, зареєстрованих в Мін’юсті України 28.12.2019 за № 1309/34280;
  • підпунктом 4.1.1 пункту 4 Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням НКРЗ від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Мін’юсті України 20.10.2005 за № 1237/11517.
Враховуючи наведене, звертаємо особливу увагу на передбачене Указами Президента України та рішеннями РНБО застосування до вказаних суб’єктів господарювання таких обмежувальних заходів (санкцій), як припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

З огляду на вказане інформуємо операторів, провайдерів телекомунікацій, що під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій, уповноваженими НКРЗІ для здійснення державного нагляду перевіряється, зокрема, вимоги рішень Ради національної безпеки і оборони України, які набрали чинності в установленому законом порядку, щодо обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування та інших санкцій в сфері телекомунікацій, встановлених відповідно до пунктів 9, 25 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», що відповідають принципам їх застосування, в тому числі заборони Інтернет - провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до певних ресурсів/сервісів, блокування Інтернет - провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх субдоменів (рішення НКРЗІ від 29.09.2020 № 367 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій», зареєстроване в Мін’юсті 20.11.2020 за № 1151/35434).

При цьому, частиною першою статті 75 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що особи, винні у порушенні законодавства про телекомунікації, притягуються до цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності відповідно до закону.

Зокрема, статтею 145 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами, повідомленням про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, згідно зі статтею 148-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи наведене, просимо здійснювати свою діяльність з урахуванням викладеного вище.
Публікації за темою:
більше приховати
Джерело: nkrzi.gov.ua
Ви маєте увійти під своїм обліковим записом

loading