Официальное письмо по маркировке РЕС
Комитет по вопросам внедрения беспроводных технологий и использования радиочастотного ресурса в Украине Общественного Совета при Национальной комиссии по вопросам регулирования связи при поддержке Ассоциации Wireless Ukraine и УСПП направил письмо по теме маркирования РЭС:
Щодо проекту Порядку маркування РЕЗ та ВП
 
18.10.2011 на веб-сайті НКРЗ оприлюднене Рішення НКРЗ від 13.10.2011 №562 «Про взяття за основу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку маркування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що ввозяться з-за кордону, виробляються та реалізуються в Україні» (проект Порядку).
Зазначене Рішення було підготовлено на виконання вимог абз.3 частини 4 статті 29 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (в редакції Закону № 3566-VI від 05.07.2011), яким дійсно визначено, що Порядок маркування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, а також розмір плати за покриття витрат встановлює Кабінет Міністрів України.
Зазначений проект Порядку визначає додаткову адміністративну послугу та надає відповідні додаткові повноваження УДЦР.
Згідно п. 1.4. 1.5. та 1.9. проекту Порядку:
- маркування радіообладнання обліковими марками здійснюється з метою забезпечення контролю за його обігом в Україні, сприяння захисту українського ринку від неякісного та не дозволеного до застосування радіообладнання, запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства у сфері телекомунікацій та захисту прав споживачів;
- маркуванню підлягає кожна одиниця радіообладнання, яке дозволено до застосування на території України в смугах радіочастот загального користування, незалежно від його типу (моделі) і сфери застосування, що ввозиться з-за кордону, виготовляється або реалізується суб'єктами господарювання в установленому законодавством порядку;
- контроль за обігом радіообладнання та інших товарів на території України забезпечується з використанням автоматизованої системи обліку і контролю за обігом в Україні промаркованих радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв та інших товарів (АСОК), яка створюється за рахунок виробників та постачальників.
Питання прийняття рішення НКРЗ та складові проекту Порядку не відповідають вимогам Доручення Президента України від 15 серпня 2011 року «Щодо забезпечення вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг» (http://www.president.gov.ua/documents/13871.html), яким він, з метою забезпечення вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг, доручив Кабінету Міністрів забезпечити підготовку для внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів щодо:
установлення вичерпного переліку адміністративних послуг, що надаються фізичним та юридичним особам, із визначенням адміністративних послуг., які надаються на безоплатній та платній основах, розміру плати за надання кожної послуги, що надається на платній основі;
внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» стосовно покладення на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повноважень державного підприємства «Український державний центр радіочастот» із надання адміністративних послуг.
На цей час такий законопроект до Верховної ради України не подано.
Крім того, рішення НКРЗ та складові проекту Порядку не відповідають вимогам Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та пов’язаних з ним відповідних постанов КМУ.
Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» запроваджено в державі:
державний контроль продукції - діяльність митних органів із забезпечення відповідності продукції, що ввозиться на митну ттериторію України для вільного обігу, встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз від такої продукції суспільним інтересам;
Національний знак відповідності - знак, що засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних регламентів, які на неї поширюються;
органи державного ринкового нагляду - центральні органи виконавчої влади, які здійснюють державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності, що визначається відповідно до цього Закону;
державний ринковий нагляд - діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам;
сфера відповідальності органів ринкового нагляду - перелік видів продукції, затверджений відповідно до цього Закону Кабінетом Міністрів України, щодо яких відповідний орган ринкового нагляду здійснює ринковий пригляд.
Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.
Метою здійснення контролю продукції є забезпечення відповідності продукції, що ввозиться на митну територію України, встановленим вимогам до моменту її випуску у вільний обіг на митній території України та недопущення ввезення на митну територію України продукції, яка становить серйозний ризик суспільним інтересам.
Митні органи під час здійснення контролю продукції обмінюються між собою та з органами ринкового нагляду інформацією, необхідною для ефективного здійснення контролю продукції та ринкового нагляду, засобами електронного документообігу.
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 затверджено перелік органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності. Згідно з розподілом, НКРЗ здійснює державний ринковий нагляд за радіообладнанням і телекомунікаційним кінцевим обладнанням.
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 затверджено Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (Регламент).
Регламент встановлює вимоги до радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, процедуру оцінки відповідності такого обладнання, правила маркування та введення його в обіг.
Технічний регламент розроблений з метою:
захисту життя та здоров'я людей від небезпеки, пов'язаної з дією електричного струму та електромагнітного випромінювання під час використання радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання;
забезпечення національної безпеки і суспільних інтересів, запобігання зловживанням, пов'язаним з використанням радіочастотного ресурсу;
створення належних умов для введення в обіг в Україні радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання.
Згідно Регламенту введення в обіг пристроїв на території України дозволяється лише за умови дотримання вимог цього Технічного регламенту в разі належного встановлення, обслуговування та використання за призначенням таких пристроїв. Введення в обіг пристроїв без декларації про відповідність, оформленої згідно з додатком до цього Технічного регламенту, та національного знака відповідності, нанесеного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності", забороняється.
У разі встановлення факту застосування декларації про відповідність та маркування національним знаком відповідності з порушенням вимог Регламенту виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи постачальник на вимогу НКРЗ та Держспоживстандарту вживає заходів до припинення відвантаження та реалізації пристроїв і вилучення їх з обігу.
Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що проект Порядку є дублюючим документом, який несе додаткове фінансове навантаження на бізнес структури, що здійснюють виробництво, ввезення та реалізацію РЕЗ та ВП.
Бюджет держави не отримує жодної копійки надходжень, користь від введення подібної моделі додаткового маркування отримує лише УДЦР.
Доцільно скасувати рішення НКРЗ від 13.10.2011 №562, як таке, що не відповідає вимогам Президента України стосовно проведення адміністративної реформи, законодавству про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, правил та порядку маркування, встановленому Технічним регламентом радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання.
 
С уважением,
Олег Соболев,
Член Правления и Исполнительный директор Ассоциации участников рынка беспроводных сетей передачи данных, Глава "Комитета по вопросам внедрения беспроводных технологий и использования радиочастотного ресурса в Украине" Общественного Совета при Национальной комиссии по вопросам регулирования связи
 
 
Источник: http://www.wirelessu...ri-nkrs-po.html
Публікації за темою:
більше приховати
Wireless Ukraine Assoc
2011-11-15 12:01:42
Avatar

Для понимания: тексты писем по маркам Ассоциации Wireless Ukraine, Украинского Союза промышленников и предпринимателей и профильного Комитета ОС при Национальной комиссии по вопросам регулирования связи совпадают - мы идем одним фронтом, чтоб у чиновников не было разночтений - что общественные организации между собой не могут договориться об одном.

 

Мы выступаем вообще против марок на все РЭС.

 

ОДНАКО, текст, поданный от ИнАУ, но, по моим данным не поддержанный всеми ее членами (Я НЕ ПОНЯЛ, КАК ОНИ МОГЛИ БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ ПОДАТЬ ТАКОЕ ПИСЬМО?), отличается тем, что они не выступают против маркировки РЭС как таковой, а лишь избирательно из списка маркировки хотят удалить часть позиций - сделать преференции для нескольких компаний своих: www.inau.org.ua/...phtml

 

Если я ошибаюсь, пожалуйста - пытайтесь меня опровергнуть.

Alex_E
2011-11-15 12:13:38
Avatar

Каждый рейтинг сообщений подымает по своему :)

dan_aspire
2011-11-15 12:35:06
Avatar

Что? Опять попкорн?

 

 

Извините за оффтоп)

argus78
2011-11-15 13:54:58
Avatar

смысл сообщений 0,1%. Зачем писать?

 

пысы. Подымаю Рейтинг

Alex_E
2011-11-15 14:09:19
Avatar

смысл сообщений 0,1%. Зачем писать?

 

пысы. Подымаю Рейтинг

поддерживаю, ждем попкорну:)

Учумелые ручки
2011-11-15 14:31:36
Avatar

Насколько мне, маленькому, далеко до битв гигантов, но даже я понял что Wireless Ukraine Assoc - чистый пиЯрьщик ...

Это же насколько надо себя не уважать, что-бы пиарится такой поделокой?!

Это не "Официальное письмо", это скорее пожоже на открытое письмо Васи Пупкина - Папе Римскому на задрыпаном блоге :(

Вот в приведенном письме ИНАУ - всё четко. От кого, кому, исходящий, дата, в конце концов сравнительная таблица, что-бы у наших чиновников не разполелась говова пытаясь понять что-же от них хотят. А самое главное коротко и ясно, - без водички ...

802.11а, 802.11b, 802.11g, 802.11-2007, 802.16e-2005 - Ткните пальцем где здесь перечеть оборудования, производителей, "преференции (какие?) для нескольких компаний (каких?)" на которые Вы так жалуетесь?

 

Кроче, +1 зритель с попкорном :)

PS: На ответные выпады отвечать не буду минусовать.

Romeshik
2011-11-15 14:39:20
Avatar

А давайте за каждое его бестолковое сообщение лепить ему по минусу в репу, а потом администрация локала увидит что у юзера -100 и поймет, что по делу он сказать ниче не может и его забанят)) или ридонли дадут)))

 

P.S: Ооо да у него уже -31 :) недолго осталось птичке чирикать)))

Enferno
2011-11-15 14:50:47
Avatar

ну дык, и так репа не очень блещет =)

 

-31

Очень плохой

Wireless Ukraine Assoc
2011-11-15 14:50:47
Avatar

 

PS: На ответные выпады отвечать не буду минусовать.

 

Мне понравилась фраза выше: в мою сторону выпады могут быть с его стороны, а в его сторону - нет. Ну типично демократично :)

 

Дальше комментировать не буду - автор, это написавший, не предполагает мой ответ - он просто высказался из-за плохого настроения сегодня. Бавает, сочувствую :(

Wireless Ukraine Assoc
2011-11-15 15:00:59
Avatar

 

поддерживаю, ждем попкорну :)

 

Да, смотрю "официальные " предложения ИнАУ даже не внесены в повестку дня сегодня по обсуждению Маркировки РЭС в НКРС. Продолжаем кушать попкорн... Больше ничего не остается :(

 

Как в басне: Лебедь, рак и щука тянут повозку - каждый в свою сторону. Жаль!

argus78
2011-11-15 15:23:57
Avatar

попкорн заканчивается...

 

и минусовать немогу :)

Alex_E
2011-11-15 21:30:46
Avatar

поддерживаю, ждем попкорну :D

 

Да, смотрю "официальные " предложения ИнАУ даже не внесены в повестку дня сегодня по обсуждению Маркировки РЭС в НКРС. Продолжаем кушать попкорн... Больше ничего не остается :)

 

Как в басне: Лебедь, рак и щука тянут повозку - каждый в свою сторону. Жаль!

Вот что меня смутило:)

Предложения ИНАУ, таки вначале не были учтены, подчеркиваю вначале.

Но эти представители хоть пришли в НКРС на работу рабочей группы, и отстаивали интересы, этого рынка и тех членов ИНАУ кто от этого может пострадать.

Но вот тебя Олег я там как то не заметил, скажу больше и ваших предложений там не было.

А значит интересы ваших участников вам не интересны, хотя может у вас были более важные дела.

Хотя я тебя рассрою, туда даже не попали предложения УСПП, там вообще только предложения одной мутной европейской ассоциации, и некторых крупных вендоров.

 

 

Ну а теперь пока у народа есть попкорн:) продолжу.

 

Эту тему реально толкают производитель сотовых телефонов на букву С, толкает сильно и тема будет жить, не знаю как будет работать, но кто то кормушку получит не детскую, уже даже народ проникся где сканеры на эти марки покупать для проверяющих..

 

Да и всеб ничего, еслиб в нашей стране под понятием РЕС не было так все обобщено.

Еле телевизоры отбили, чтоб не маркировать:))))

 

 

Предварительно ИНАУ, таки удалось отстоять часть своей таблицы. Покрайне мере с их предложениями и аргументами согласились представители управляющего аппарата, и даже те кто готовил документ.

Но все не удалось отстоять:( уж больно наш ШПС лакомый кусочек.

 

Работа конечно продолжается. Попкорн скоро подвезут, ждем демарша:))

 

Если тут есть продавцы оборудования РАДИО пишите, на пальцах обьясню в чем могут быть проблемы.

zulu_Radist
2011-11-15 21:36:44
Avatar

С продаванами фиг с ним, тут у операторов проблем будет выше крыши.

Саша если не секрет скажи что из таблицы смогли отстоять?

Wireless Ukraine Assoc
2011-11-15 23:53:58
Avatar

Саша, в том-то и проблема, что вы с нами боретесь, вместо того, чтоб делом заниматься... Вы - просто подарок для чиновников. Я вас поздравляю :)

martin
2011-11-16 01:05:57
Avatar

сколько лет уже слышу от всех Wireless Ukraine ассоциация )) но при вопросе - ктото в деле их видел ? или - ктото их самих кроме дирехтора видел ? или чем то помогли ? или с УЧН помогли ? ... У всех один ответ, не знаю, не видел, но название красивое ))

Wireless Ukraine Assoc
2011-11-16 11:09:44
Avatar

сколько лет уже слышу от всех Wireless Ukraine ассоциация )) но при вопросе - ктото в деле их видел ? или - ктото их самих кроме дирехтора видел ? или чем то помогли ? или с УЧН помогли ? ... У всех один ответ, не знаю, не видел, но название красивое ))

 

Да, красивое название - Alex_E его поэтому и спер его! Теперь нас всех путают постоянно... :)

 

Приходите к нам в Ассоциацию - поработаем вместе. Нас 80 участников в ней и 9 лет на рынке. Наверное это неспроста ;)

С Днем связи!

Ajar
2011-11-16 11:35:07
Avatar

На форуме 99% аккаунтов принадлежат Alex_E ^)

Alex_E
2011-11-16 11:42:59
Avatar

На форуме 99% аккаунтов принадлежат Alex_E ^)

Да ладно! это гон:)

 

сколько лет уже слышу от всех Wireless Ukraine ассоциация )) но при вопросе - ктото в деле их видел ? или - ктото их самих кроме дирехтора видел ? или чем то помогли ? или с УЧН помогли ? ... У всех один ответ, не знаю, не видел, но название красивое ))

 

Да, красивое название - Alex_E его поэтому и спер его! Теперь нас всех путают постоянно... ;)

 

Приходите к нам в Ассоциацию - поработаем вместе. Нас 80 участников в ней и 9 лет на рынке. Наверное это неспроста ;)

С Днем связи!

Давай мартин приходи:)))) будешь 81-м

Wireless Ukraine Assoc
2011-11-17 12:20:32
Avatar

 

Эту тему реально толкают производитель сотовых телефонов на букву С, толкает сильно и тема будет жить, не знаю как будет работать, но кто то кормушку получит не детскую, уже даже народ проникся где сканеры на эти марки покупать для проверяющих..

 

 

Текст по маркам РЭС ассоциации АПИТУ (с которыми сотрудничает Комитет Общественного Совета при НКРС), куда входит в Правление та самая, упомянутая Alex_E, компания С. Чтоб не было иллюзий, что Alex_E опять тут всем голову морочит своими фантазиями:

 

АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УКРАЇНИ

вул. Старокиївська, 10-г тел./факс 236 4859

Київ, 04655 info@apitu.org.ua

 

 

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

Щодо маркування РЕЗ та ВП

 

Асоціація підприємств інформаційних технологій України (далі – „АПІТУ”) засвідчує свою повагу Національній комісії з питань регулювання зв’язку України та звертається із наступним.

На офіційному Інтернет сайті Національної комісії з питань регулювання зв’язку України (надалі – „НКРЗ”) опубліковано проект Постанови Кабінету Міністрів України „Про маркування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що ввозяться з-за кордону, виробляються та реалізуються в Україні”, якою затверджується Порядок маркування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що ввозяться з-за кордону, виробляються та реалізуються в Україні (далі –Порядок).

Зазначеним Порядком пропонується складна, тривала та витратна процедура отримання облікових марок виробниками та імпортерами радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

Згідно з вимогами Порядку, видача облікових марок суб’єктам господарювання буде здійснюватися на платних засадах, наносити облікові марки на товар повинні виробники або імпортери самостійно. У зв’язку з цим, передбачається запровадження нових додаткових процедур для суб’єктів господарювання, зокрема, процедура видачі облікових марок, процедура звітності про використані, загублені, пошкоджені марки.

АПІТУ не може погодитися із такими пропозиціями НКРЗ і вважає, що передбачувані зміни матимуть негативний вплив як на діяльність компаній, які займаються виготовленням, ввезенням та реалізацією радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, так і на ІТ-ринок в цілому.

Завданням держави є створення умов за яких боротьба з сірими імпортерами не буде створювати перешкоди для роботи імпортерів, що працюють в рамках законодавства України. Процес отримання марок і маркування лягає цілковито на плечі підприємств імпортерів та робить ці підприємства залежними від наявності марок. Імпортери мають значні обсяги імпорту/продажу, щільний логістичний цикл, а затримка товару для очікування отримання марок призведе до зміни тривалості логістичного циклу, тримання значних запасів на складах, збільшення терміну обігу товарів, в результаті чого, фінансові ресурси підприємств заморожуватимуться та імпортери зазнаватимуть прямих збитків.

У зв’язку з цим, процедура отримання облікових марок та подальші операції з реалізацією радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв повинні бути якомога простішими. Зокрема, пропонуємо безпосередньо на митницях створювати єдине вікно до якого власник розмитнених радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв звертатиметься в день розмитнення та надаватиме звіт єдиної встановленої форми та додатки до нього (за необхідності), а у відповідь отримуватиме дозвільні документи та облікові марки. Така процедура сприятиме скороченню адміністративних послуг, що надаються державними органами та надасть змогу зекономити час та кошти підприємств-імпортерів.

Зауважуємо, що маркування обліковими марками мобільних терміналів призведе до дублювання способів державного контролю за їх реалізацією. Нещодавно почала працювати єдина база обліку кодів ІМЕІ, запровадження якої було позитивно сприйнято усіма представниками ІТ сектору та призвело практично до повної детінізації ринку мобільних телефонів.

В рамках політики держави спрямованої на розвиток інформаційного суспільства в Україні вважаємо недоцільним включення до переліку товарів, що підлягають маркуванню персональних комп’ютерів, ноутбуків і планшетів, що ввозяться з-за кордону, виробляються та реалізуються в Україні. В Україні низький рівень використання персональних комп’ютерів громадянами, а також поширене використання на підприємствах та в органах державної влади комп’ютерів, що є морально та фізично застарілими. Запровадження процедури маркування персональних комп’ютерів, ноутбуків суттєво сповільнить темпи впровадження новітніх технологій управління підприємствами, внаслідок чого знизиться їх конкурентоспроможність. Основними аргументами недоцільності є:

1. Запровадження процедури маркування не сприятиме захисту українського ринку від неякісних мобільних терміналів, персональних комп’ютерів, ноутбуків, а, навпаки, сприятиме зростанню тіньового ринку та корупції. Відсутність чітких правил, процедур, недосконалість механізмів, а також нестача ресурсів для контролю зі сторони перевіряючих органів призведе до швидкої появи контрафактних марок, які наноситимуться на „сірий” товар.

Як наслідок, втручання перевіряючих органів у господарську діяльність компаній шляхом проведення різного роду позапланових перевірок стане ще частішим.

2. Запровадження процедури маркування мобільних терміналів, персональних комп’ютерів, ноутбуків призведе до зростання вартості вказаних товарів для кінцевого споживача, у зв’язку з появою додаткових витрат у виробників/імпортерів, зокрема витрат на:

1) оплату праці додаткових робочих місць;

2) придбання обладнання для нанесення облікових марок на товари;

3) збільшення складських затрат (протягом періоду видачі марок продукція простоюватиме на складах);

4) підтримання системи обліку використаних, пошкоджених та/або загублених марок тощо.

3. Запровадження процедури маркування мобільних терміналів, персональних комп’ютерів, ноутбуків призведе до зменшення надходження до державного бюджету у вигляді податків, оскільки, як уже зазначалося, розглядувані зміни сприятимуть поверненню частини компаній до торгівлі на „тіньовому” ринку.

Вимоги щодо маркування обліковими марками будь-яких радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв відсутні як у законодавстві Європейського Союзу, так і у законодавстві Російської Федерації.

Враховуючи викладене вище та з метою створення дійсно прозорих і ефективних ринкових умов роботи компаній-постачальників і продавців ІТ-товарів, Асоціація підприємств інформаційних технологій України просить внести наступні зміни до проекту Порядку маркування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що ввозяться з-за кордону, виробляються та реалізуються в Україні”:

 

1. Скасувати складну та тривалу процедуру отримання дозволів та облікових та облікових марок через звернення до УДЦР та передбачити створення безпосередньо на митницях єдиного дозвільного вікна.

2.Внести зміни до п. 6 проекту Порядку та викласти його у такій редакції:

„6. Радіоелектронні засоби систем з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT (офісні радіо-АТС, системи радіодоступу типу WLL)

Радіо-АТС”.

3. Внести зміни до п. 7 Порядку викласти у такій редакції:

„7.Радіоелектронні засоби стільникового радіозв'язку:

базові станції;

Стільникова –БС”.

4. Пункт 16 проекту Порядку – виключити.

 

З повагою,

 

Генеральний директор Ю. Пероганич

Ви маєте увійти під своїм обліковим записом

loading