Що вказує виробник радіообладнання для споживача
НКРЗІ удосконалила правила надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України, необхідної для здійснення свідомого вибору радіообладнання

Рішенням передбачено:

1. Зміст необхідної для споживача (користувача) радіообладнання інформації щодо параметрів (умов) використання радіочастотного ресурсу України наведений у додатку 1;

2. Зміст рекомендованої для надання споживачу (користувачу) радіообладнання додаткової інформації щодо параметрів (умов) використання радіочастотного ресурсу України наведений у додатку 2.

Рішення НКРЗІ від 14.09.2021 № 336 набирає чинності через шість місяців з дня офіційного опублікування.
Рішення № 336 від 14.09.2021
Про внесення змін до Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 листопада 2021 року за № 1474/37096

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», пункту 28 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України, затверджених рішенням НКРЗІ від 13 лютого 2018 року № 77, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 березня 2018 року за № 284/31736, такі зміни:

1) пункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Зміст необхідної для споживача (користувача) радіообладнання інформації щодо параметрів (умов) використання радіочастотного ресурсу України наведений у додатку 1, а зміст рекомендованої для надання споживачу (користувачу) радіообладнання додаткової інформації щодо параметрів (умов) використання радіочастотного ресурсу України наведений у додатку 2.».

У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами третім-п’ятим;

2) пункт 5 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

«4) шляхом наведення такої інформації у пункті 9 декларації про відповідність, форма якої наведена у додатку 5 до Технічного регламенту радіообладнання.».

3) доповнити Правила новими додатками 1 та 2, що додаються. Dodatok_1_2_do_rishennia_336_14.09.2021.doc

2. Департаменту ліцензування в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.
Публікації за темою:
більше приховати
Джерело: nkrzi.gov.ua
Ви маєте увійти під своїм обліковим записом

loading